20 Temmuz 2018 Cuma

Gün gelecek, sözlü olarak bile homofobide bulunanlar ceza alacak!


Erkek bir şarkıcımızın eski karısının özel hayatını deşifre etmesine ne kadar ahlakçılar destek çıksa da, sağduyulu bir kesim de vardı haksızlığa karşı sesini duyurabilen ve de haksızlık karşısında, haksızlık yapan kişiye karşı yaptırımlar uygulatabilen. Şarkıcımızın şarkıları ve klipleri radyolardan, TV'lerden çekildi ve şarkıcımızın konserleri iptal edildi. Şimdi de kanunların devreye girmesiyle özel hayata müdahaleden dava açılmış bu şarkıcımıza.

Şarkıcıya karşı tepkilerin bir çoğu belki de şarkıcımızın homofobisine karşı değildi; çocuk üzerinden bir tepkiydi ama sonuçta ceza olarak değerlendirilen ve deşifre edilen özel hayatın içinde eşcinsellik de vardı ve homofobiye karşı da bir tepki vardı ve homofobik bir toplum da olsak, konu her ne olursa olsun insnaların özel hayatına girilmemesi gerektiğine dikkat çekti bu konu; tepkiler bu doğrultudaydı.

Bu olay belki de yasalarımızın güzel işlemesi için bir fırsat eğer doğru değerlendirilebilirse. Çünkü toplumun yapısı ne olursa olsun, artık yıl 2018 olmuş, insanların eşcinsellik üzerinden vurulmaya çalışılmasına sessiz kalınmaması gerekiyor. Çünkü eşcinsellik diye bir gerçek var ahlak gibi, gelenek gibi heteroseksist değerlerin üzerinde tutulması gereken, insan hakları çerçevesinde değerlendirilmesi gereken.

Demokrasi; eşitlik-özgürlük-adalet mi istiyoruz, yoksa geleneksel değerler çerçevesinde bir Doğu toplu mu olmalıyız? Çünkü bu gelenekselcilik-ahlakçılık bazı kesimlerin üzülmesine, yıpranmasına, ayrımcılığa maruz kalmasına sebep oluyor. O yüzden bu davadan çıkacak kararlar önemli diye düşünüyorum.

Eğer bir insan eşcinsel diye özel hayatına müdahale edilemeyeceği, eşcinsellerin de aile gibi, çocuk gibi haklara sahip olabileceği ve heteroseksüller kadar bir yaşam ehliyetine sahip olduğu niteliğinde bir karar çıkarsa, cehalete-yobazlığa güzel bir yaptırım olacaktır bu dava ve hiç kimse bundan sonra demokrasi dışındaki kavramlarla insanları belden aşağı vurmaya çalışmayacaktır.

Bu davadaki kararlar, sözlü olarak da olsa insanları nefrete hedef gösteren homofobikleri susturmak için de bir adım olabilir. Zaten bir gün cinsel yönelim çeşitlilik gereği homofobiye karşı da cezalar uygulanacaktır ama o zaman ne zaman gelir bilemeyeceğim gari! Bir de geriye dönük cezalar uygulanırsa homofobiye karşı, bu durum, homofobinin bitmesi için süreci hızlandıracaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder