26 Nisan 2018 Perşembe

Seks işçiliği mecburiyet midir, hak mıdır?


Para karşılığı yapılan seks;
bir emek midir de iş sayılsın,
mecburiyetten yapılıyorsa bir hak mıdır?
Transseksüeller para karşılığı yapılan seksi mecburiyetten yaptıklarını, iş verilse normal şekilde çalışacaklarını söylüyorlar,
sonra da para karşılığı yapılan seksi bir meslekmiş gibi ifade ediyorlar ve de bir hak olduğunu savunuyorlar.
Gerçekten para karşılığı yapılan cinselliği bir meslek olarak kabul edebilir miyiz? Bir emek ve de hizmet midir seks?
Karşılıklı mutlu eden tarafı tartışılmaz ama bir taraf bunu ticarete dönüştürüyorsa, o zaman  karşılıklı mutluluktan ne derece söz edebiliriz?
Bir tarafın bir tarafı mutlu etmek için, zorla yapıldığı zaman tecavüz sınıfında değerlendirilip en ağır cezalara sebep olan bir edimin, para karşılığı hizmet olarak sunulması da ayrıca bir çelişki. Devletin izni kapsamında Genel Evler vergi kapsamında çalışan isyerleri satatüsünde değil mi?
Devlet, toplum gibi unsurların da aslında ahlaksız ilan ettiği bir şeyi ticarete dönüştürünce bunu normal karşılaması da bir çelişki.
Toplumun ahlaksız olarak gördüğü evlilik dışı ilişkiyi, erkeklerin erkekliklerini deneyimlemesi açısından normal görmesi de bir çelişki.
Hatta eşcinsellerin heteroseksüel olmaları için karşı cinsle evlilik dışı cinselliği deneyimlettirilmeleri falan toplumun ahlaka bakış açısı konusunda ikiyüzlülüğünün bir göstergesi değil mi?
Ayrıca seks işçiliği neden kadınlara yapıştırılıyor bir etiket gibi?
Trans kadınların seks işçiliği başlığı altında para karşılığı seksi normal karşılarken, trans erkeklerin bunu aynı toplumsal erkeklikte olduğu gibi normal karşılamaması, konunun erkek egemen toplumda, erkekliğin çıkarına göre şekil almış bir şey olduğunu göstermiyor mu?
Cinselliği namus haline getiren de heteroseksizm, bunu ahlaksızlık ilan eden de, kendini gerçekleştirmek için ticarete dönüştürülmesini normal karşılayan da, kendisi yapınca çapkınlık kadınlarınkine kötü kadın imajı veren de, karşı tarafı bu yüzden cezalandırıp kendine ödül gibi gören de...
Hal böyle olunca, ben, cinselliğin para karşılığı olanının mecburiyetten yapıldığını söylerken, bir taraftan da meslek gibi görülüp hak olarak savunulmasını heteroseksizmin bir parçası, içselleşmesi olarak görüyorum ve bunu bu şekilde yapıp söylemleriyle tutarsızlıklarını da heteroseksistliklerine veriyorum.
Bakınız, cinsellik metalaşmaktan kurtarılıp doğasına kavuşturulmadığı sürece, heteroseksizmin çıkarları doğrultusunda kullanılmaya devam edecek ve bu yüzden; yeri geldiğinde heteroseksizm bireylerini cinsellik üzerinden ahkaçılıkla vurmaya devam edecek, yeri geldiğinde erkeklik leyhine eylem olarak değerlendirecektir.
Cinselliği bedava içgüdüsel bir eylem olarak gerçekleştirmediğimiz sürece, bunun üzerinden daha çok zarar göreceğizdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder