12 Aralık 2017 Salı

"Değerlerimiz" mi değerli, eşcinsellerin canı mı?

"Değerlerimiz"e bir eşcinsel daha mı kurban gitti acaba?

Devlet eşcinsellere yapılan cinayet dahil her türlü saldırıyı nefret suçları kapsamına almıyor, bunu açık bir şekilde dile de getiriyor böyle bir çalışmanın olmadığını söyleyerek. Yani bu şu demek oluyor... Eşcinselliği tanımıyoruz! Cumhurbaşkanı da zaten, "eşcinsellik değerlerimize ters" demedi mi kısa bir süre önce?

Burada insanlığın, vicdanın, adaletin devreye girmesi gerekiyor ACİLEN. Eşcinsellere yapılan saldırılar sıradan bir saldırı değildir. Eşcinsellik toplum tarafından kabul edilmediği için ve daha da önemlisi yasalarımızda bir karşılığı olmadığı için, boşluktan faydalanılarak, eşcinsellerin kurban seçilmesine, kolay kurban edilmesine cesaret vermektedir. Çünkü eşcinselliğe karşı bir önyargı var ve bu yargıdan dolayı eşcinsellere karşı olan nefret görmezlikten gelinmektedir. Bu nefret de çok kolay eşcinsel cinayetine dönüşebilmektedir. Çünkü toplum ve resmi uzantıları dahil her birimde eşcinselliğe ahlaksızlık gözüyle bakılabilmektadır.

Eşcinsellere yapılan saldırıların nefret kapsamına alınmaması, eşcinselliğin görmezlikten gelinmesi veya yok sayılması, bu nefretin kimsenin umrunda olmamasına sebep olmakta, bu nefreti pekiştirmekte, hatta onaylamaktadır ki, katiller çok kolay bir şekilde suçlarına kılıf uydurabilmektedir eşcinsel ilişki teklif etti gibi.

Daha da önemlisi ne biliyor musunuz..? Yani eşcinsel cinayetlerinin  nefret suçları kapsamına alınmaması, eşcinselliğin üzerini daha da kapatmaktadır. Çünkü hiç kimse bunu dile getirmiyor bu yüzden. Hep başka isimlerle anılıyor bu cinayetler. Veya en fazla sır cinayet deniyor adına.

Oysa eşcinsellerin sırf cinsel yönelimlerinden dolayı saldırıya uğradıkları ve öldürüldüklerine dair bir gerçek var. Her şey, herkese yapılan saldırılar nefet suçları kapsamına alınıyor ama eşcinsellere karşı yapılan suçlar alınmıyor. Eşcinseller insan değil mi, eşcinsellik cinsel yönelim değil mi? Sırf değerlerimize ters diye hayatın en önemli gerçeği nasıl yok sayılabilir ki? Şimdi heteroseksüelliği yok sayabilir miyiz? Eşcinsellik diye, hemcinisini sevmek diye bir gerçek var. Demokrasi nedir, insanlık nedir, eşitlik nedir, özgürlük nedir..? Herkes elini vicdanına koyarak cevap versin. Bu saydığım haklar sadece belli bir kesime ait olabilir mi?

Eşcinsel olduğu için öldürülen kişilere eşcinsel veya eşcinsel cinayeti bile diyemiyoruz hala. Çünkü hala eşcinselliğe ahlaksızlık gözüyle bakılmaktadır ve dolayısıyla eşcinselin eşcinsel olarak dile getirilmesi bile hakaret olarak kabul edilmektedir. Bu bir nefrettir ve de suçtur. Eşcinsel cinayetlerine sessiz kalanların, eşcinsel cinayetlerini nefret suçları kapsamına almayanların, eşcinselliği yok sayan herkesin bu suçta parmağı vardır. Eğer eşcinseller pisi pisine ölüyorsa, bunun en büyük sebebi eşcinsellik gerçeğinin görülmek istenmemesi ve eşcinsellerin mağduriyetine sessi kalınmasıdır.

Nerde vicdan sahipleri, nerde insanlıktan bahsedenler, nerde eşitlikten-özgürlükten bahsedenler, nerde "Allah"ın adını ağzına alanlar..? Allah eşcinselleri yok sayın, sırf eşcinsellikleri yüzünden öldürülmelerine sessiz kalın mı diyor? Eşcinseller sıradan bir mesele yüzünden öldürülmüyorlar, eşcinsel oldukları için öldürülüyorlar. Bunu görülmesi için ne yapılması gerekiyor acaba?

Bir insanın canından daha mı değerlidir içinde yaşanılan kültürün değerleri? Eşcinseller eğer içinde yaşanılan kültüre sığdırılamıyorsa, bu bir insanlık ayıbıdır!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder