28 Haziran 2017 Çarşamba

Transseksüellik eşcinselliğe karşı politik bir asimilasyondur


Tanzanya Hükümeti ülkede eşcinselliğe yer olmadığını belirterek "Eşcinsellikle ilgilenenler bunu kabul eden ülkelere yerleşsinler" demiş.
İran da eşcinselleri transseksüelleştirerek ülkesinde eşcinsellerin olmadığını söylüyor.
Türkiye Hükümeti'yse muhafazakar demokrat olduğunu gerekçe göstererek eşcinselliği politikalarının dışında tutuyor.

Sayın seyirciler cinsel yönelimin coğrafyası mı olur? Bu dünyanın sadece heteroseksüelliğe ait olduğunu düşünmek hangi akıl ve mantığa sığar?
Eşcinseller var ise eşcinsellik var demektir, doğanın bir gerçeği demektir. Çünkü hiç kimse heteroseksit ve homofobik bir dünyada laf olsun diye eşcinsel olmaz. İnsan, yapısında olmasa, içinden gelmese bir şeyi niye yapsın ki kendi rızasıyla ve de niye devam ettirsin? Heterosüselliği savunanların eşcinsellerden üstün bir zekaları yok ki cinsel yönelimlerini değiştirmemiş olsunlar. Sen kendini ne kadar heteroseksüel hissediyorsan, eşcinsel de kendini o kadar eşcinsel hissediyor işte. Empati kurabilme yeteneğin olsaydı, homofobik olmazdın zaten.

Politika ne için yapılır; sadece egemenliği ele geçirenlerin ideolojileri doğrultusunda olması gereken bir şey midir politika? Herkesi, her şeyi kapsaması gerekmez mi poltikanın? İnsan haklarını yok saymak demokrasinin muhafazakar tarafına mı denk düşüyor? O zaman muhafazakarlıkla demokrasiyi yan yana anmak insanlık dışı bir şeydir. Bilim dışı uhrevi şeylerle demokrasi olmaz... Keşke uhrevi şeyler insanlığa hizmet ettirilebilseydi eşit ve özgür bir şekilde... Öyle yapılabilseydi zaten bilime dayalı bilgi toplumu olunurdu. Dogmalar, akıl ve mantığın çıkarlara ters düşüp üstesinden gelinemediği için vardır zaten.

Gelelim bazı ülkelerin homofobik olmalarına rağmen transseksüelliği resmi olarak onaylamasına. Özellikle doğu muhafazakar toplumlarda eşcinsellik resmi olarak tanımlanmadığı, kabul edilmediği, ağıza bile alınamaya layık görülmediği halde ve transseksüel hakları yok sayılmasına rağmen transseksüellik resmiyet kazanmıştır.  Neden kabul edilmiştir; transseksüelliğe hoş bakıldığı için mi? Öyle olsaydı transseksüel hakları olurdu ve kağıt üzerinde kalmazdı cinsiyet geçişi.

Transseksüelliğin muhafazakar toplumlarda kabul edilmesinin tek sebebi homofobidir. Eşcinselliğin meşrulaşmasının önüne geçmek için erkek egemen yapının cinsiyetçiliğine uygun şekilde tektip cinsiyetlileştirme politikasıdır bu uygulama. Cinsiyet üzerinden cinsel yönelim asimilasyonudur transsseksüelliğin kabulü. Eğer samimilerse, transseksüellerin önlerindeki tüm engelleri kaldırsınlar... Trans ameliyatı için kısırlık şartı kaldırılsın, yıllarca süren yıldırma politikalarının zuhuru olan prosedürler kaldırılsın, transseksüellerin toplumsal hayatta yaşamlarını eşit ve özgür bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli koşullar hazırlansın; mesela çalışma hayatında, eğitim hayatın da... Sosyal yaşamın içindeki ayrımcılıklara karşı hukuki yaptırım şartları oluşturulsun ve hayata geçirilsin... Vesaire...

İşin en kötü tarafıysa, transseksüellerin de transseksüelliğin cinsiyetçi politikanın bir uzantısı olduğunu, aidiyet psikolojisi çerçevesinde heteroseksizme dahil olmanın kolaycılığı olduğunu  kavrayamamaları. Çünkü sağlıklı bir psikoloji, kafanın içindeki cinsiyet her ne olursa olsun, insanın doğduğu bedende kendisini daha sağlıklı gerçekleştirebileceğini düşünebilir. Yapay hiçbir vajina veya penisle orgazm olunamaz. Transseksüellik bir iktidarsızlıktır, bir hadım olma şeklidir toplumların yapısına ve devletlerin poltikasına uygun olarak.

Hiç düşündünüz mü Dünya Sağlık Örgütü, homofobik bir dünyada eşcinselliği hastalık sınıfından çıkarmışken transseksüelliği neden çıkarmıyor? Transseksüellik genelde heteroseksüelliğe tekabül eder. Eğer WHO homofobik değilse, 21. yüzyılda ve heteroseksist bir dünyada hiç transfobik olmaz. Herhalde WHO artık homoseksistleşti diyemeyiz değil mi?

Transseksüeller hem cinsiyet kimliğinin bedenle alakası yok diyorlar, hem de bedene indirgiyorlar cinisyeti. Cinsiyet kimliği bedensel değil beyinselse, doğduğun bedeninle cinsiyetini de, cinsel yönelimini de daha sağlıklı gerçekleştirebilirsin. Ha penisli kadın olmuşsun, ha vajinalı kadın veya ha vajinalı erkek olmuşsun ha penisli erkek... Niye bedensel intiharınla ruhsal yaşamını iyice çıkmaza sokuyorsun ki? Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ameliyatlı hetero transseksüellik yoktur. Sizin beklentiniz ne ki trans geçiş ameliyatından sonra? Ne için ameliyat olduğunuzu biliyor musunuz? Transseksüellik ruhsal bir rahatsızlık türüdür. Trans tabirli bireyler ancak bedenleriyle barışarak bu hastalıktan kurtulabilirler.

Transseksüellik kuir değildir, çünkü doğasını yitirmiş bir eşcinselliktir transseksüellik. Çünkü doğasını muhafaza etmiş bir transseksüellik de eşcinsellik oluyor. O yüzden bedensel geçiş yapmış bir transseksüellik akıl ve mantık çerçevesinde savunulamaz. Ancak heteroseksizme direnemeyen ve bedenleriyle barışamayan bireylerin psikolojileri için bir noktada transseksüellliğe başvurulabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder