1 Ekim 2016 Cumartesi

Sen eşcinselliğe eşitlik ve özgürlük veriyor musunda muhafazakarlığına demokrasi diyorsun?

Eşcinselleri dernek binalarından sürüyorlarmış da... Dünyadan nasıl süreceksiniz peki, genlerinizden nasıl süreceksinzi, hayattan nasıl süeceksiniz, beni benden nasıl süreceksiniz..?


Muhafazakarlık sosyolojik tanım olarak geleneksel yaşamın korunması anlamına gelse de bana hiç de öyle masum gelmiyor uygulamalarından gördüğümüz üzere. İçinde yaşadığımız dönemin geçmişten günümüze getirilen yaşam biçimi ne kadar doğru bir yaşam biçimi olsa da, değişen dünyada o düzeni muhafaza etmeye çalışmak ne kadar ve nereye kadar insanlara yetebilir, nereye kadar insanları mutlu edebilir. Tamam, insanlığa faydalı olan geleneksel değerler muhafaza edilsin ama değişime kapalı olmak canlı yaşamının özgğrlüğünü kısıtlamak, hatta elinden almak değil midir? Hem o geleneksel yaşam dedğimiz ve yücelttiğimiz değerler gerçekten herkesin özgürlüğünü karşılamış mıdır, yoksa egemen kesimlerin bir dayatması mıdır, olaya bir de o taraftan bakmak gerekir ki, erkek egemen bir dünyanın muhafaza ettiği geleneksel yaşamın kime hizmet ettiğini görmek için biraz objektif olmak yeterli.

Muhafazakarlık bana, faydalı yaşamı muhafaza etmekten çok, bilgisiz toplumların modern, yani özgür ve eşit yaşama cesaretsizliği gibi geliyor. Çünkü eşit ve özgür yaşam, iktidarın sarsılması demektir. İktidar kimdir; şu anı baz alırsak heteroseksizmdir. Geleneksel yaşam veya muhafazakarlık, ve bunun ahlak gibi manevi unsurları kime hizmet etmektedir; heteroseksizme. Muhafazakarlık sadece ve sadece erkekliği korumakta, erkekliği yüceltmekte ve planını projesini, kurallarını kanunlarını ona göre icat ve icra etmektedir. Bakınız muhafazakarlara; ne kadar ahlakçı, ne kadar tutucu, ne kadar heteroseksist, ne kadar yeniliklere kapalı olduğunu çok açık görürsünüz. Hatta muhafazakarlar yabancılara, farklılıklara kapılarını tamamen kapattıkları gibi, bu muhafazakar değerlerini onlar üzerinden üretmekte ve pekiştirmektedirler. Ötekileştirme muhafazakarların bir yaşam biçimidir bile diyebiliriz...

Konuyu bağlayacağım nokta eşcinsellik... Eşcinselliğe kimler karşı..? Heteroseksistler ve onların değerleri olan ahlakçılığı, dindarlığı, tutuculuğu benimseyen muhafazakar kesim. Neden karşılar? Sadece eşciselliğe değil, onların çıkarlarına uygun olan kurulu düzeni değiştirecek her türlü sistem dışı olan şeye karşılar. Evet özgür cinsellik ve eşit sınıflar heteroseksizmin kurallarını sarsacaktır ve bu kurallar üzerinden yaptıkları sömürgecilik sekteye uğrayacaktır. Heterokapitalist dünyanın düzeni, insan yaşamı üzerinden sömürgecilik yapmatadır çünkü diyebiliriz. Çünkü eşit ve özgür bir insan yaşamının sosyo ekonomik düzeni de egemen kesimlerin çıkarcılığına dur diyecektir. Çünkü eşit ve özgür insan, eşitsizliğin kendi düzenini de uzun vadede bozacağını, bozulan dünyanın eninde sonunda kendine dokunacağını bilir. Eşitliği ve özgürlüğü benimzeyen bir insan zaten sağduyulu, insaflı, adaletli bir insandır bana göre ve hayata daha gerçekçi gözlerle bakabilir.

Eşcinselliğe karşı çıkmak da bu heterokapitalist dünyanın cehalete dayalı çıkarcılığındandır. Evet eşcinselliğe karşı çıkmak, heterokapitalist dünyanın kısa vadeli hesaplarının sonucudur. Heterokapitalist değerlere ters düşmektedir eşcinsellik. Eşcinselliğe karşı çıkan değerlere bakın ve görün neye hizmet etmektedir, hizmet ettiği şeylerin amacı nedir..? Bu karşıtılık heterokapitalist dünyanın çıkarına uygun tutuculuğundan başka bir şey değildir ve muhafazakarlık denilen şeyin hiç de öyle savunulacak bir tarafı yoktur... Bilgisiz, ahlakçı, eşitsiz, adaletsiz, baskıcı, cinsiyetçi bir şeydir işte... Muhafazakar demokratlık falan diyorlar ya... Demokrasiyle muhafazakarlık birbirine tezat yaşam biçimleridir. Demokrasi eşitlik ve özgürlükse, muhafazakarlık bunun tam tersidir. Sen eşcinselliğe eşitlik ve özgürlük veriyor musunda muhafazakarlığına demokrasi diyorsun?

Bakınız, mal sahibi, eylemlerinden dolayı eşcinsellerin dernek binasını boşaltmasını istiyormuş... Muhafazakarlık ve değerleri eşcinselliğin doğanın bir gerçeği olduğuna karşı çıkıyorsa, muhafazakarlık insanca bir şey değil ve de sahip çıkılması hiç de öyle lüzumlu bir şey değil. Önemli olan gelenek görenek falan değildir, insanca yaşamaktır. Eşcinseller insanca yaşama hakkı için mücadele ediyor; bu hangi insanca ideolojiye sığar, hangi demokrasi anlayışına sığar? Sığar diyorsanız, o zaman ben sizin insanlığınızı sorgularım, hatta reddederim!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder