31 Mayıs 2016 Salı

Neden Gay Pride?Yıl 2016...
Hala eşcinseller, transseksüeller, bisekseüller, interseksler, kısaca LGBTİ'ler heteroseksüeller kadar eşit ve özgür değiller...
Cinsel kimliklerinden dolayı evden sokağa, çalışma hayatından okula, toplumun her biriminde ayrımcılığa maruz kalıyorlar...
Dışlanıyorlar, şiddete maruz kalıyorlar, cinayete kurban gidiyorlar...
Yok sayılıyorlar, yok edilme poltikasına maruz kalıyorlar...
Evlerini, memleketlerini, vatanlarını terketmek zorunda kalıyorlar...
Kısaca yaşama hakları ellerinden alınıyor...
İnsan olarak yaşama hakları var ama kendi kimlikleriyle değil!
Çünkü hala LGBTİ'lere hasta gözüyle bakılıyor, sapık gözüyle bakılıyor, lanetli gözüyle bakılıyor...
Bir insan kendisi gibi olmadan, kendi kimliğini bastırarak sağlıklı bir şekilde yaşayaşamaz, sağlıklı bir şekilde kendini gerçekleştiremez, sağlıklı bir şekilde toplumun bir parçası olamaz...
Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği diye doğanın bir gerçeği var ve LGBTİ'ler yapılarına uygun bir şekilde kendilerini toplum içersinde gerçekleştirememektedirler.
Oysa her bireyin toplumun parçası olma hakkı vardır...
LGBTİ'ler de bir insandır ve onların da doğuştan getirdikleri yapılarına uygun özelliklerini gerçekleştirme hakları vardır...
Herkesin kendisi gibi olma ve kendi kimliğine uygun bir şekilde yaşama hakkı, kendi kimliğini herkes kadar eşit ve özgür bir şekilde gerçekleştirme hakkı her şeyin üstündedir.
İşte biz bu tür Gay Pride gib etkinliklerle varlığımıza dikkat çekmeye, varlığımız konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.
Onur etkinlikleri ve diğer LGBTİ etkinlikleri düşünüldüğü gibi toplumu tahrik edici eylemler değildir...
Sadece yaşama hakkımızı görünür olarak dile getirmeye çalışıyoruz, farklı insanlar değil toplumun bir parçası olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz, bu sayede LGBTİ'lere yabancı kalınmamasına vesile olmaya çalışıyoruz.
LGBTİ'ler vardır ve eşcinsellik, transseksüellik ve diğer farklı kimlikler doğanın bir gerçeği olduğu için, LGBTİ'lere LGBTİ kimlikleriyle eşitlik ve özgürlük hakları iade edilmelidir.
Çünkü farklılıkların tanınması tüm topluma özgürlüğü, huzuru ve barışı getirecektir...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder