30 Mayıs 2016 Pazartesi

AHLAKÇI BİR ONUR YÜRÜYÜŞÜ LGBTİ'LERİ ONURLU KILAR MI?

Nasıl bir LGBTİ'lik, nasıl bir OnuruYürüyüşü?


Ülkemizde kaç şehirde Onur Yürüyüşü yapılmaktadır?
Yeterli midir?
Bunun-az olmasının sebepleri nedir..?
Sistemin engelleri vardır, toplumun tepkileri söz konusu olabilir, LGBTİ'lerin de çevresel faktörlerin etkisiyle de olsa farklı kimliklere inançlarının bakış açıları görünürlük ifadesinde etkilidir, vesaire...
Onur Yürüyüşleri uygulama noktasında, LGBTİ'lerin kendilerini bu yürüyüşlerde ifade etme şekilleri LGBTİ'ler tarafından DA eleştirilmektedir.
LGBTİ'lerin bu yürüyüşlerdeki aşırı tavırları ve giyim kuşamlarıyla halkın LGBTİ'lere karşı olan önyargılarını pekiştirdikleri söylenir.
Normal olan nedir de eleştirilmektedir peki..?
İçinde yaşadığımız toplumun ahlakçı sınırlarını zorladıkları için mi?
ONUR YÜRÜYÜŞÜ SADECE, LGBTİ'LERİN KENDİLERİNİ TOPLUMA KABUL ETTİRMELERİ İÇİN Mİ YAPILMAKTADIR, NASIL BİR LGBTİ OLARAK KABUL ETTİRMELERİ ÖNEMLİ DEĞİL MİDİR?
AHLAKLI BİR LGBTİ'LİK VAR MIDIR, VARSA BU NASIL OLMAKTADIR, NASIL OLACAKTIR..?
AHLAKÇILAR TARAFINDAN AHLAKSIZ İLAN EDİLEN LGBTİ'LER, NASIL AHLAKLI LGBTİ OLACAKTIR PEKİ?
LGBTİ'LİK BAŞLI BAŞINA AHLAKSIZLIK DEĞİL MİDİR ZATEN AHLAKÇILARIN GÖZÜYLE?
AHLAKLI LGBTİ'LİK MÜMKÜN MÜDÜR?
AHLAKLI LGBTİ'LİK, LGBTİ'LERİN KİMLİKLERİNDEN VAZGEÇMESİ DEĞİL MİDİR?
LGBTİ'LER NİÇİN REDDEDİLMEKTEDİR..?
AHLAKSIZ OLDUKLARI İÇİN Mİ, LGBTİ OLDUKLARI İÇİN Mİ?
PEKİ NASIL OLACAK AHLAKLI LGBTİ'LİK..?
Soyunarak değil giyinerek mi, dindar LGBTİ'ler olarak mı, tek eşli olarak mı, kısıtlı seks yaşamıyla mı, görünür olmayarak mı, vesaire?
Hadi diyelim olduk muhafazakar, gelenekçi ve ahlakçı LGBTİ...
Topluma şirin görünerek kabul edilecek mi LGBTİ'ler o zaman..?
Heteroseksist sistemi rahatsız etmeyen mazbut LGBTİ'lik kabul edilecek mi peki?
LGBT'ler zaten yıllardır gizli yaşamıyorlar mı?
Gizli kalacakları için veya kendileri olmayarak heteroseksizmi tehdit etmeyen LGBTİ'lik toplum tarafından hoşgörülecek midir..?
Zaten hoş görülmedikleri için görünür olmaya ve varolmak adına konuya dikkat çekmeye çalışmıyor mu LGBTİ'ler?
LGBTİ'ler ahlaksız oldukları için mi kabul görmüyorlar, yoksa homo/transfobiden dolayı mı?
Kabul görmeme sebepleri LGBTİ'lik değil de ahlaksızlık olsaydı, homo/transfobi olmaz ve LGBTİ'lerin sadece ahlaki tarafları eleştirilir ve kimliklerinden dolayı kabul edilmemek diye bir şey olmayabilirdi.
LGBTİ'lerin şu veya bu olması kimliklerinin reddedilmesine bir bahanedir.
Toplum geneline bakarsak; ahlaki değerler LGBTİ'ler tarafından mı çiğnenmektedir, yoksa LGBTİ'ler farklı/doğal kimliklerinden dolayı ahlakçılığa kurban edilmeye mi çalışılmaktadır?
LGBTİ'ler ahlaksızlık yapmak için yürümüyorlar; sadece insanca yaşama hakları için konuya dikkat çekmeye çalışıyorlar...
LGBTİ'ler görünürlükle varolmaya çalışırken, bir anlamda homofobi ve transfobiyi yaratan ahlakçılığı da kaldırmaya çalışmaktadırlar.
LGBTİ'lerin Onur Yürüyüşlerindeki hiçbir davranışı anormal değildir; heteroseksist sitemin ahlakçı dayatmalarıdır normal olmayan.
Toplum ahlakçı diye, herkes o çerçevede yaşamak zorunda değildir.
Olması gereken LGBTİ'lerin ahlakçılığa boyun eğmesi değil, ahlakçılığı yıkmaya çalışmasıdır.
Çünkü homo/transfobiye en büyük dayanak ahlakçılıktır...
Ahlakçılık olmasa LGBTİ'liği neyle karalayacak heteroseksizm?


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder