3 Ocak 2016 Pazar

Uşak Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Denizli LGBTİ ve Aileleri'nin konuğuydu


Denizli'de LGBTİ'lerin yeni yıldaki ilk toplantılarının konukları Uşak Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencileriydi...
LGBTİ'lerle ilgili sorular hazırlamışlar...
Denizli'deki LGBTİ hareketini, Denizli LGBTİ ve Ailelerini'nin oluşum sürecini, LGBTİ'lerin toplum ve kendileri arasında hangi yollarla ve nasıl iletişim kurduklarını, homofobi-transfobiyi, devletin LGBTİ politikasını ve son dönemlerdeki LGBTİ'lere karşı siyasi tutumları, eşcinsel evliliğe bakış açımızı, toplumda sanatçılar gibi bazı mevkii sahibi kişilerle diğer LGBTİ'lere toplumun farklı bakış açılarını, seks işçiliğine bakış açımızı, açılma süreçlerimizi, transseksüellerin geçiş süreçlerinde karşılaştığı sıkıntıları, Kaos GL gibi büyük örgütlerle yereldeki oluşumların ilişkilerini ve Kaos GL'nin LGBTİ hareketindeki yerini, din ile LGBTİ'ler arasındaki ilişkiyi, Pınar Selek hakkındaki düşüncelerimizi, v.s. yi... sordular...
Sohbetlerimizin ses ve video kayıtları yapıldı...
LGBTİ'lerle ilgili çalışmalarını, Uşak Üniversitesi Sosyoloji bölümü öğretim görevlileri destekliyormuş...
Denizli LGBTİ ve Aileleri olarak STK'lar ve üniversitelerin değişik bölümleri gibi kesimleri toplantılatımıza çağırarak onlara kendimizi anlatmak, aldığımız kararlardan biriydi ve bu kapsamda Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'nden sonraki konuklarımız Sosyoloji bölümü öğrencileri olmuş oldu...
Oluşulan neredeyse 1,5 yıla yakın süreden sonra Denizli LGBTİ ve Aileleri'nin toplantıları, LGBTİ'lerin kendileriyle barışma ve ailelerine açılma süreçlerinden sonra, kendilerini dışarıya "plan-program" çerçevesinde anlatma evresine geçerek, mücadele ruhuna hizmet etmeye başladı...
Uşak Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencileriyle aile sıcaklığı ve samimiyeti içersinde "çok pozitif" bir toplantı gerçekleştirdik.
Uşak Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, kalabalık bir grup olarak Denizli LGBTİ ve Aileleri'nin şehir dışı ilk konuklarıydı.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder