20 Temmuz 2014 Pazar

LGBTİ'ler aynı pencereden bakabilirler mi, bakmaları gerekiyor mu?


Eşcinseller, transseksüeller, trans kadınlar, trans erkekler, trans eşcinseller, lezbiyenler, biseksüeller, travestiler, interseksler, aseksüeller, panseksüeller, daha bilmediğim bir çok cinsel kimlik aynı pencereden bakabilirler mi, bir de bakmaları gerekiyor mu zaten? Queer başta erkek eşcinseller için kullanılırken, şimdi ötekileştirilen heteroseksüeller için bile kullanılabiliyor. Queer, topal ördeklerin mecburiyetten bir araya gelmeleri mi, ötekileştirilenlerin güç birliği yapması mı, yoksa hepimizin sorunu aynı da o yüzden mi bir aradayız? Bu kadar farklı kimliklerin ortak sorunu ötekileştirilmek olsa da, toplumda kabul edilme anlayışları aynı seviyede olabilir mi? Bu ötekileştirilen kimliklerin birbirlerine bakış açısı ne? Ötekileştirilmeyi reddediyorlar ama ötekileştirilmeselerdi, diğer ötekileştirilenlere bakış açıları ne olurdu?

Konunun anlaşılması için bilinen örnekler üzerinden gitmek daha doğru olur sanırım. Mesela cinsiyet kimliği üzerinden ötekileştirilen transseksüellerin eşcinsellere bakış açısı ne; transseksüeller heteroseksüellikten yana mı, eşcinselliğe hangi gözle bakıyorlar? Toplum trans kimlikleri ötekileştirmeseydi, eşcinsel olmayan transseksüeller eşcinselliğe heteroseksüellerden farklı bakarlar mıydı? Yoksa ötekileştirilenlerin dostluğu mecburiyetten bir dostluk mu? Birbirimizi ne kadar anlayabiliyoruz gerçekten?

Her kimliğin bir bakış açısı var ki kendi aralarında da birbirlerini ötekileştiriyorlar. Ötekiliştirilenlerin ötekileştirilme durumları olmasa, ötekileştirilen kimliklere heteroseksüellik gibi kabul edilmiş kimlikler gözünden ayrımcı bir şekilde bakacaklarından hiç şüphem yok? Çıkarını gözetme bilincinde olan farklılıklar birbirlerine karşı ötekileştirme duygularını tutabiliyorlar ama bilinçsiz olan ötekileştirilen kesimler tutamıyorlar kendilerini ve heteroseksüellerden bile daha çok oyuyorlar birbirlerinin gözünü.

Ben de güç birliği oluşturmak için ötekileştirilen cinsel kimliklerin bir araya gelmesini faydalı buluyorum ama kimliklerin sorunlarının tek çatı altında çözülmeye çalışılmasını yanlış buluyorum. Her kimlik kendi grubunu oluşturmalı, ancak siyasi anlamda varoluş mücadelesi verilirken bir çatı altında temsil edilmeli "LGBTTQİAP..." veya "queer" gibi isimler altında.

Bir kadın, eşcinsel olabilir ama cinsiyet kimliği kadın olduğu için, hayata, varoluş mücadelesine bakış açısı, erkek bir eşcinselinkinden farklı seviyede olabilir. Çünkü heteroseksist bir dünyada cinsel yönelimi ne olursa olsun, heteroseksizm erkek veya kadın cinsiyetini kendi yapısına göre şekillendirecektir. Belki erkek eşcinsellerin daha görünür ve daha mücadeleci olmalarının sebebi de budur veya trans bir erkeğin trans bir kadından daha farklı seviyede görünür olmasının sebebi de içinde yaşanılan toplumun cinsiyet kimliklerinin farklı öncelikte oluşlarıdır veya hangi cinsiyet kimliğinin, cinsel yönelimin sistemi hangi oranda tehdit ettiği gibi değişik sosyolojik sebepleri vardır. Mesela ben çevremde eşcinsellerle trans kadınların ne erkekliğe-kadınlığa, ne de eşcinselliğe-heteroseksüelliğe aynı gözle baktıklarına şahit olmadım. Aynı gözle bakmak için ya cinsel kimlikler üzeri olmak gerekiyor, ya da cinsel kimliksiz olmak.

Amacımız tüm farklı cinsel kimlikler olarak heteroseksizme karşı varolmak olmalı ama her cinsel kimlik kendi içinde varolarak bir araya gelmeli. Farklı cinsel kimlikler olarak kimliksel varoluşlarımızı, barışlarımızı bir çatı altında gerçekleştirmek çatışmalara sebep olacaktır kaçınılmaz olarak. Her kimlik bir grup olarak varolup, gruplar LGBT... olarak bir araya gelirse, daha sağlıklı bir varoluş mücadelesi verileceğine inanıyorum ben şahsen. Çünkü her cinsiyet ve cinsel yönelim kimliğinin heteroseksizme karşı korkusu, bakış açısı ve varoluş algısı farklı seviyede. Farklı algıları ve bakış açılarını bir noktaya çekmeye çalışsan da, o noktaya gelinmiyor zaten.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder