4 Temmuz 2014 Cuma

Başbakan eşcinsellere ne nasihatta bulunacak acaba?

Futbolcuları ziyaret eden Başbakan, bir futbolcuya kolundaki dövmeleri sildirmesi konusunda nasihatta bulunmuş. Gerçekten bir başbakan... Yani ülke yönetimi bu mudur? Hep insanları "Batı"dan uzak tutmak, onlara "Doğu"lu olmak konusunda telkinde bulunmak mıdır? Evet Başbakan bunu yapıyor. Zaten dindar gençlik yetiştirmek istediğini kendisi de itiraf etmedi mi? Namaz kılalım, oruç tutalım, kapanalım, aşk yaşamayalım, cisniyetçi olalım ve cinsiyetçliğe uygun davranalım, ahlaklı değil ahlakçı olalım, 3-5 çocuk yapalım, kadınlar kocalarının emrinde olsunlar, okumasınlar, başlarını örtsünler... Bu nasihatler o kadar çoğaltılabilir ki. Sahi insanların akıl edemeyeceği şeyler mi bunlar? İnsanlar koluna dövme yaptırıyorlarsa bunun doğrusunu yanlışını bilerek yaptırıyorlardır. Yani sen o çocuğa ne kadar dövme yaptırma desen gene yaptırır veya o çocuk yaptırmasa diğerleri gene yaptırır yaptırmak isteyince. Çünkü insanın her bir eylemi kendini vareden tamamlayıcı bir unsurdur. Belki doğru veya eksik bir varoluş olabilir ama...

Yönetim sistemlerimize bakıyorum, hep ataerkil sistemin uzantısı. Hep emir komuta zinciri şeklinde ve hep bir dikey iletişim söz konusu. Eğer statü olarak altındaysa, mutlaka en iyisini sen biliyorsundur ve haklısındır. Uymak zorundasındır iktidarın kurallarına, emirlerine, tavsiyelerine, nasihatlerine... Çünkü iktidar olunduysa, arkasında bir çoğunluk vardır ve çoğunluktan alınan bu güçle de hep haklı olunur, hep doğrudur bildikleri, hep uyulması istenir kendilerine. Ve bu tek tipliliğin de sonu yoktur. Sadece birbirine benzeyen insanlar yaratılmak istenmez, emirlere uyan robot olması istenir insanlardan.

Başbakan LGBTİ derneklerini de ziyaret etmeyi düşünüyor mu acaba; haşa! Neden; eşcinseller insan değil mi? Bizim de sorunlarımızı dinlesin, heteroseksizmin bize yaptıklarını bir görsün, bizi de anlamaya çalışsın... Olmaz mı; sonuçta başbakan herkesin başbakanı sayılmıyor mu? E tabi onun ideallerine uyan kişilerin başbakanıdır başbakan. Biz yanlışızdır. Ancak DÜZELİRSEK!, heteroseksüel olursak, karşı cinsle evlenip kadınları veya erkekleri mutsuz edersek, bu mutsuzluğun üzerine üç de çocuk yapıp heteroseksüel aileler kurarsak, belki o zaman bizim de başbakanımız olur. Sahi Başbakan kazaren LGBTİ derneklerine uğrayıp onların temsilcileriyle falan görüşürse, eşcinsellere heteroseksüel olmayı mı nasihat eder? Doktor mu tavsiye eder bize? Biz de dövmeli sporcu gibi eşcinselliğimizi sildireceğimize, heteroseksüel olacağımıza söz mü veririz?!

Ama Başbakan eşcinsellerin ahlaksızlığıyla uğraşmak istemez. Eşcinsellerle ancak tek taraflı hukuksal yollarla mücadele edilir. Çünkü eşcinsellerin yasal olarak hakkı-hukuğu yok, verilmemiştir. Hatta yasalara göre eşcinsellik diye bir şey bile yoktur yasalarda tanımlanmadığı için. Gayri resmi olarak yaşayan ahlaksızlar vardır sadece!

Eğer Başbakan dünya tarihine adını kazıtmak istiyorsa, LGBTİ derneklerini bir an evvel ziyaret etmesi gerekiyor. Çünkü hümanistliğin, evrenselliğin yolu, en ötekisini anlamaktan, en azından anlamaya çalışmaktan geçer.

Not: Başbakanın dövmelerini silmesini istediği futbolcu sosyal medyadan, dövmelerini sildirmeyeceğini, herkesin kendi tercihi ve böyle mutlu olduğunu duyurmuş.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder