16 Haziran 2014 Pazartesi

Eşcinsellik pirinç taşımı da ayıklansın?


Haberi okuyunca küçük çaplı bir kalp sıkışması yaşadım. Konudan haberdar olanlar biliyorlardır sanırım. 2009 yılında bir polis memuruna eşcinsel olduğu için soruşturma açılıyor ve İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, polisin “memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” suçu işlediği gerekçesiyle devlet memurluğundan çıkarılmasına karar veriyor. Polis duruma itiraz ediyor ama mahkeme cezanın mevzuata aykırı olmadığını savunarak bu isteği reddediyor. Polis Danıştay'a temyiz talebinde bulunuyor; Danıştay talebi reddediyor. Polisin avukatı kararın düzeltilmesi için tekrar Danıştay'a gönderiyor, ancak Danıştay, yürütmeyi durduracak bir durum olmadığı gerekçesiyle talebi tekrar reddediyor.

Bakanlığın, polise yapılan ayrımcılığa karşı yapılan itiraza verdiği cevabı tarihe geçecek nitelikte bir ayrımcılık örneği olduğu için aynen aktarmak istiyorum:

“Kanun, kamu görevinin inanılır, güvenilir, toplum nezdinde itibarlı ajanlar eliyle yürütülmesini amaçlamıştır. Kamu hizmetinin gerekli saygınlığı yitirmiş memurlar eliyle yürütülmesi bireylerin idareye olan güven duygularının sarsılmasına, kişi-idare ilişkilerinde arzu edilmeyen olumsuz bazı gelişmelere neden olabileceği kuşkusuz olup, kanun böylesi bir tehlikenin zuhurunu önlemek için önlem almış ve müsebbiplerinin devlet memuriyetinden çıkarılması suretiyle idare aygıtından bu tür memurların ayıklanmasını öngörmüştür.”

Bu ne demektir biliyor musunuz; bir insanın cinsel yönelimi; güvenilirliği, itibarı, saygınlığı belirleyen bir durumdur. Eğer bir kişi heteroseksüel değilse, yani eşcinselse, o kişiye saygın ve itibarlı olmadığı için güvenilmez. Yukarıdaki İçişleri Bakanlığı'nın sözlerinden başka bir anlam çıkarılabilir mi? Eşcinsellik bazı olumsuz gelişmelere sebep olabilir diyor resmen. Acaba dünyada milyonlarca memur olduğundan haberi yok mu bu Bakanlığın? Tek suçu deşifre edilmesi mi bu polisin? Eşcinselliği ortaya çıkmasaydı, hiçbir olumsuz gelişme yaşanmayacaktı ama. Zaten yaşanmıyor da; Bakanlık rivayet usulü, bahane uyduruyor işte. Bakanlık önlem alırken, sanırım kişilerin cinsel yönelimlerine dair özel hayatlarına müdahaleyi anlatmak istiyor.

Bu polis, daha doğrusu eşcinseller diyelim, 24 saat seks mi düşünüyorlar da eşcinselliğe, eşcinsellere karşı önlem alınıyor? Heteroseksüeller daha az mı seks düşünüyorlar da heteroseksüelliğe karşı önlem alınmıyor? Burada cinsel yönelim ayrımcılığı yapıldığını görmemek için kör olmak gerekir ama zaten eşcinselliğe karşı nefret besleyen bir Devlet, yaptığı ayrımcılığı ayrımcılık olarak görmüyor ki; ahlaksızlığa karşı önlem olarak görüyor insanları işsiz bırakmayı, aç bırakmayı. Polisin en başta görevinden atılmasının sebebi, eşcinselliğin yüz kızartıcı suç olarak görülmesi değil miydi? Yüz kızartıcı suç demek, utanılacak bir suç demek; bu da ahlaksızlığa tekabül eder.

Bakanlığına kullandığı dil de akıllara ziyan; tehlikeye karşı devlet memuriyetinden bu tür memurların ayıklanması... Sanki pirinç taşı ayıklıyorlar. Bir insan cinsel yönelimiyle değil, eliyle-ayağıyla, aklıyla-fikriyle iş yapar. Eşcinseller de cinsel yönelimlerini sadece seks yaparlarken kullanırlar; iftira edildiği gibi 24 saat seks yapmazlar. Çünkü eşcinsellerin heteroseksüellerden farklı bir metabolizmaları yok. Yerler-içerler, uyurlar, ihtiyaçları için çalışmak zorunda olduklarını, işleriyle özel hayatlarının birbirine karıştırılmaması gerektiğinin bilincindedirler... Özellikle heteroseksist ve homofobik bir dünyada eşcinseller daha bir diken üstünde oldukları için, daha bir dikkatlidirler iş ve özel hayatın birbirine karıştırılmaması konusunda.

Bence devlet şöyle bir uygulama yapsın. Daha okul hayatı başlamadan önce eşcinselleri tecrit etsin, pardon pirinç taşı gibi ayıklasın heteroseksüellerden. Eğitim falan vermesin ki, üniversiteyi falan kazanıp devletin kurumlarında tehlike arzetmesin, mahkemelerini falan boş yere işgal etmesinler. Ama bunu yapamaz. O zaman insanların çoğu "taş" çıkar, ayıklanacak pirinç kalmaz. Devletin amacı, herkesi heteroseksizme uygun pilav yapmak. Ama ne yaparsa yapsın o pilavda hep eşcinsellik olacak. Devlet istediği kadar görmek istemesin.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder