27 Mayıs 2014 Salı

Yatakta top sektirmek hangi anlama gelmektedir?


Eşcinselliği silah olarak kullanıp bizi, yani eşcinselleri acımasızca vuruyorlar ama biz kendimizi savunurken bile eşcinselliğimizi kullanamıyoruz. Çünkü eşcinselliği eşcinseller kullanırsa hakaret sayılıyor, tahrik unsuru sayılıyor. Bu da şu demek oluyor; tek doğru heteroseksüelliktir, neyin doğru neyin yanlış, neyin hakaret neyin iltifat olduğunu heteroseksüellik belirler. Eşcinsellik dediğin bir hastalıktır, bir ahlaksızlıktır, bir sapıklıktır ve eşcinsellerin laf söyleme hakkı yoktur; çünkü düşünceleri, yapıları, yaşam tarzları heteroseksüelliğe aykırı olduğu için kesinlikle yanlıştır. O yüzden heteroseksizmi rencide edemezler, ederlerse de haddini bildiririz, bildiriyoruz da zaten hak ettikleri şekilde!

Lafı bu sefer Başbakan'ın kendisine "eşcinselliğin halk arasında kullanılan tanımıyla da kendinizi tanımlayabilir misin?" diyen eşcinsel aktiviste hakaret davası açmasına ve ceza aldırmasına getirmeyeceğim ama benzer şekilde eşcinsel tanımların halk arasında eşcinsellere karşı hakaret olarak kullanılmasına rağmen, eşcinsellerin aynı kelimeleri heteroseksüellere karşı kullanamamasına bir örnek vereceğim. Mesela "top" kelimesi de eşcinsellik anlamını taşıyor yuvarlaklığından dolayı.

Bu arada eşcinselliğin niye yuvarlaklıkla ifade edildiğine de açıklık getirmek gerekiyor. Eski Yunan uygarlığında eşcinsellik normal karşılandığı için, erkek çocukları anal ilişkiye hazır hale getirmek için belli bir yaştan itibaren anüsüne halka yerleştiriliyormuş. Yani her erkek çocuğun eşcinsel ilişki yaşaması kaçınılmazmış. Her erkek çocuğu belli bir yaştan sonra yetişkin ve de evli bir erkeğin yanına veriliyormuş. O çocuk evlilik yaşına gelinceye kadar eşcinsel ilişki yaşamakla beraber tecrübeli erkek tarafından yetiştiriliyormuş. Artık evlenip o tecrübeli erkeğin yanından ayrılma yaşı kaç ise, o yaşta o erkeğin yanından ayrılıp karşı cinsle bir hayat kuruyormuş. Tabi o da yetiştirmek için yanına bir erkek çocuk alıyormuş akabinde. Yani eşcinsel ilişki aile yaşamının bir parçasıyımış. Hatta heteroseksüel ilişki çocuk yapmak içinmiş.

Evet ne diyorduk; halk arasında da eşcinsellere top dendiğinden bahsediyorduk. Hatta erkek erkeğe ilişki  eşcinsellik veya gay'likten çok "top" olarak tanımlanıyor. Hatta ib*e diyince bile direkt eşcinsellik akla gelmiyor. Eşcinselin kültürümüzdeki adı toptur. Gerçi eşcinseller alınıyorlar kendilerine top denilmesinden ama alınmalarının sebebi bu kelimenin aşağılama kelimesi olarak kullanılmasından çok, eşcinsellerin eşcinsellikleriyle barışamamasıyla alakalı. Eşcinselliğiyle barışamayanlara gay desen de alınırlar, homo desen de alınırlar, eşcinsel desen de alınırlar. Heteroseksizmin niyeti kötü olduktan sonra her tanımlama aynı kapıya-hakarete çıktığı gibi, insan kendisiyle barışamayınca asil bir kelime kullansan bile eşcinsel de gene alınır.

Aslında bahsedeceğim konu eşcinsellerin kendilerini tanımlayan argo tanımlamalara alınması da değil. Heteroseksizmin gerçeklerle yüzleşemeyip ötekileştirme politikasından dolayı, yani eşcinselliği reddedip eşcinsellere ayrımcılık yapmak için kendince bir dil geliştirmesiyle alakalı. Yani heteroseksüeller eşcinselliğin lanetli oluşuna çok şartlandırmışlar ya kendilerini, artık bu durum, eşcinselliğin lanetli oluşuna şartlanmakla mı ilgili, yoksa içselleştirilmiş homofobiyle mi ilgili, yani kişi kendisi de eşcinseldir ve eşcinselliğinin ortaya çıkmaması için eşcinselleri aşağılayarak kendi gerçeğini ört-bas etme çabasıyla mı ilgilidir bilmiyorum ama eşcinsele eşcinsel denilmemektedir. Ya hastalık sayılsın diye tıp literatüründe kullanılan homo denmektedir, ya da halk arasında kullanılan argo şekliyle top denmektedir. İb*e de denmektedir ama top kelimesi bütün kelimeleri sollamıştır günümüzde.

Nihayet geldik asıl konuya. Bu cümleleri ben sarf etsem hakaret sayılır kesin ama olayın kahramanı kendisi sarf ediyor, Radikal gazetesi de haberin bölüm başlıkları olarak kullanıyor. Bakın Ben hiç ilave yapmıyorum cümleye. Cümleler şu: Arda Turan kendisiyle yapılan röportajda sarf etmiş cümleleri: Bir kadının beni beğenmesine gerek yok... Yatakta top sektiren adamım!

Tabi ki de Arda Turan benim düşündüğüm gibi düşünerek sarf etmiyor bu cümleleri ama topun halka arasındaki anlamı ortadayken, yatakta da top sektirilirse insan espri manasında da olsa düşüncesi kayıyor ne yazık ki; çünkü yatakta kaç kişi futbol topu oynar bilmiyorum. Sonra da diyorlar ki "Türkçemiz lastikli". Hayır, biz toplum olarak lastikliyiz. Hiçbir şeyi direkt ifade edemiyoruz ki. Eşcinsele eşcinsel desek olmaz mı; olmaz; nasıl ötekileştireceğiz o zaman değil mi? Ama aynı kelimeyi biz eşcinseller kullandığımız zaman kötü olan biz oluyoruz. Alınacaksanız, o zaman bizi aşağılayıcı kelimelerle tanımlamayacaksınız.

Ben şahsen alınmıyorum, beni hangi kelimeyle tanımlarlarsa tanımlasınlar. Çünkü kelime değil ki benim kimliği belirleyen. Bana A deseler de eşcinselim, B deseler de. Aşağılayıcı dili kullanın utanması gerekiyor asıl. Ama yasaları öyle güzel kurguluyor ki heteroseksizm, eşcinseller kendileri için kullanılan hakaret kelimelerini bile telaffuz edemiyor. Bugüne kadar eşcinsellere top veya diğer argo kelimeleri kullanan heteroseksüellere karşı açılmış ve de kazanılmış bir dava var mı acaba? Tabi iktidar heteroseksüellerin elinde olduğu için, yasalar erkeklere göre yapılacak, yasacılar da erkekliğe göre kararlar alacak. Mesela ben sayısını hatırlayamayacağım kadar top veya diğer malum kelimelere maruz kaldım. Dava açsaydım ne olurdu? Zaten dava açmam da mantıksız aslında. Sonuçta ben eşcinselim.

Velhasıl bir eşcinsele heteroseksüelliği çağrıştıran kelimeler hakaret sayılmıyor ama bir heteroseksüele eşcinsellikle ilgili tanımlamalar hakaret sayılıyor. Sonra da eşit bir ülkede, özgür bir ülkede, demokratik bir ülkede yaşadığımız savunuluyor. Heteroseksist bir ülkede yaşıyoruz, demokratik bir ülkede değil. Eşcinsellik kabul edilmediği sürece eşitlik diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü eşcinseller her kesimin ötekisi; din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet olarak ötekileştirilenlerin de ötekisi. Bakın, eşcinselliğin kabul edildiği noktaya gelinsin, dünyada sorun diye bir şey kalmaz. Çünkü eşcinsellik demokrasinin zirvesidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder