5 Aralık 2013 Perşembe

Eşcinsel nefretine yasal onay!

Demokratikleşme Paketi'nde tanımlanan nefret suçları kapsamına cinsel yönelim, daha anlaşılabilir şekilde eşcinsellik dahil edilmemiş. Etnik kimliği de saymazsak her şey var ama eşcinsellik yok nefret suçları kapsamında.

Şaşırmadım ve de beklemiyordum açıkçası şu anki iktidardan eşcinseller adına bir İNSANLIK!

Evet, bir insanın sırf yapısından dolayı can güvenliği konusunda sessiz kalınması insanlığa sığmaz, insanlık dışıdır. Çünkü eşcinseller de heteroseksüeller kadar insandırlar ve herkes kadar eşit yaşama ve güvenlik hakkına sahiptirler.

Neden beklemiyordum böyle bir iktidardan insan haklarına saygıyı? Çünkü din üzerinden siyaset yapıılırsa olacağı budur.

Bakınız, eşcinsellik karşıtlığının akıl ve mantık dahilinde tutarlı hiçbir açıklaması olamaz. Neye dayanarak eşcinselliğe karşı çıkıyorlar? Dine dayanarak, ahlaka dayanarak?

Dine dayalı demokrasi olur mu?

Kimin ahlakına göre demokrasi, hangi ahlaka göre demokrasi?

Ahlak denilen şey tüm insanLIĞI kapsamıyor mu? Yoksa insanlar arasında ayrım mı yapıyor? Ahlaklı olmak için sahtekar mı olmak gerekiyor; Erkek veya kadın geçinip, gizli eşcinsellikle karşı cinsleri mutsuz etmek mi gerekiyor? Ahlak denilen şey heteroseksizmi korumak adına mutsuzluk üzerine temellenmiş bir şey mi? O yüzden ahlaksız olmayı yeğliyorum zaten!

Demokrasi nedir? Herkesin eşit olarak yaşama hakkına sahip olduğu bir sistem değil midir? Ama sen demokrasiyi kendi kafana, kendi ideolojine, kendi çıkarına göre tanımlarsan, adına da muhafazakar demokrasi dersen ayrı mesele. Yalnız bunun demokrasiyle, yani eşitlikle, hak ve hukukla alakası olamaz. Nasıl diyebilirsin ki, "Sen eşcinselsin, seni, benim devlet olarak koruma mecburiyetim yok!" Hatta bu şu demektir; Eşcinselleri öldürebilirsiniz, eşcinselliği nefret suçları kapsamına almadığımız için tahrik indiriminden faydalanarak cezanızı azaltabiliriz, hatta suçsuz bile bulabiliriz sizi (eşcinsellere karşı nefret suçu işleyenleri), hatta hatta eşcinsellik bir ahlaksızlık olduğu için görünür olduğu sürece suçtur, ceza verilmesi gereken eşcinsellerdir. Şu anda AB ile müzakere sürecinde olduğumuz için "pat" diye eşcinselliği yasaklayamıyoruz. Yoksa müslümanlığı şeriat seviyesinde olan ülkeler gibi eşcinselleri yok sayabilir, yok olmak istemeyen eşcinselleri de yok etmek için gerekli yasal düzenlemeler yapabiliriz.

Bu söylediklerim bir çoğuna abartı gelebilir ama eşcinsel karşıtlarının aklından geçen bu. Araştırmalar eşcinsel karşıtlığının % 90 kusurlarda olduğunu göstermiyor mu? Pardon nefret suçu neydi? Bir insandan, yapısından dolayı nefret etmek ve bu yüzden o kişilere karşı işlenen suç değil miydi? Peki hangi sebeple eşcinseller nefret suçları kapsamına alınmıyor? Eşcinsellik olmadığı için mi, eşcinselliğin olmasını istemediğiniz için mi? "Biz istediğimizi severiz, istediğimizden nefret ederiz?" mi demek istiyor devlet.

Tabi eşcinseller nefret suçları kapsamına alınırsa, eşcinsellerin can güvenliği sağlanırsa, eşcinsellik otomatik olarak tanınmış olacak. Milyonlarca insanı sırf eşcinsel oldukları için tanımayan, can güvenliğini sağlamayan bir demokrasi ne kadar demokrasidir, paketi ne kadar demokratiktir.

Ahlakçılıkla, dinle, geleneksel bir yaşam tarzıyla, muhafazakarlıkla... demokrasi olmaz. Çünkü bu saydığım değerler heteroseksizme hizmet eden değerlerdir. Heteroseksizm de erkek egemenliğinden başka bir şey olmadığı için, çıkarına ters ola her şeye karşı çıkacaktır tabulaştırdığı değerleri dayanak göstererek.

Eşcinsel karşıtlığının akıl ve mantık dahilinde hiçbir açıklaması olamayacağı gibi, bu karşıtlık insan haklarıyla, insanlıkla bağdaşmaz.

Eşcinsellerin can güvenliğinin sağlanmamasıyla iktidarın eline ne geçecek? Eşcinseller katledilirken, heteroseksizmin yeri sağlamlaşacak sanırım. Vicdandan eser olmayan bir yönetim biçimi... Aslında şunu demek istiyor iktidar; Benim vicdanım heteroseksizm kadar. Güvenlik istiyorsan heteroseksüel ol, erkek ol, erkekliği yücelt. Erkeklik insanlıktan önemlidir, hatta insanlık erkeklik demektir.

Hep demiyorlar mı güvenilir bir insanı tanımlarken "adam olacaksın" veya "adam gibi adam" diye. Eşcinsellik de bu adamlığı çürütüyor. Yani bedensel olarak erkeksen, erkekliğe leke getiremezsin.

Benim anlattıklarım bir çoğuna basit gelecektir. Heteroseksist toplumlarda yapılan siyaseti de üst seviyeden bir politika olarak görebilirsiniz. Ama insanların, eşit ve hak-hukuk çerçevesinde yönetildiklerini iddia edenlerin göremediği veya görmek istemediği bir şey var. Hatta bu göremeyen veya görmek istemeyenler arasında cinsiyetçilik mağdurları da var. Heteroseksist yapı cinsiyetçilik üzerine siyaset yapıyor, insanları cinsiyetçilik üzerinden yönetmeye çalışıyor. Gerçekleri göremeyenler arasında ne yazık ki eşcinseller de var. Çünkü onlar da ister yetiştirilme tarzından, ister yapısal olarak kendilerine inançsızlıklarından, yaşamlarıyla tezat oluştursa da hayatlarını erkeklik üzerine temellendiriyorlar.

Oluşturulan yönetim biçimleri, eğer herkesi düşünecek şekilde bir yasa oluşturmuyorsa, bu şu demek değildir; Eşcinselleri tanımıyoruz, güvenliklerini de sağlamayacağız, onlar da eninde sonunda eşcinselliğin ahlaksızlık olduğunu, GÜNAH olduğunu, HASTALIK olduğunu kabul edecekler. Çok beklersiniz. Bu yok sayış, eşcinselleri daha da güçlendirecektir. Kabile döneminde yaşamıyoruz çünkü ve eşcinseller olarak haklarımızın bilincindeyiz. Eğer devlet korumuyorsa beni nefret suçlarına karşı, eşcinsel olarak ben de, biz de kendimizi koruma yöntemleri geliştireceğiz, haklarımızın peşinde olacağızdır. Neden mi? Şimdilik onbinler olsak da çok yakında yüzbinler olacağımız için kendimize olan inancımız sonsuz.

Son olarak şunu söylemek istiyorum. Eşcinseller laf olsun diye nefret suçları kapsamına alınmak istemiyor. Cinsel yönelimlerinden dolayı şiddete maruz kalıyorlar, cinayete kurban gidiyorlar ve toplumun önyargısından dolayı en çok onlar istenmiyorlar, en çok onlar nefret ediliyor. Ve bu ayrımcılığın, bu nefretin Anayasa'da bir karşılığı yok, olmaması için de devlet elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Ne adına? Demokrasi adına olmadığı kesinde, gerisi heteroseksizm adına ahlakçılık. Başka da hiçbir açıklaması yok bunun. Var mı? "Lut kavmi hikayesi" mi dediniz?! Muhafazakar demokrasiye yakışır bir bahane. Hastalık dediniz? Bilgi toplumu olamamış bir kültüre çok yakışır. "Eşcinsellik doğal bir cinsel yönelimdir." Beş kelime! Öğrenmesi veya kabul etmesi zor bir şey değil çünkü.

Devlet, adına demokrasi dedikleri son paketle eşcinsellere nefreti resmen onaylamıştır. Bundan sonra öldürülen her eşcinsel, transseksüel, kısaca tüm LGBTİ cinayetlerinden bu paketi çıkaranlar sorumludur. Ve de tabi ki de suçludur. Ve geriye dönük olarak eşcinselliği nefret suçları kapsamına almayan herkesten bunun hesabı sorulmalıdır. Çünkü eşcinseller de insandır, insandır, insandır... Ve herkes kadar yaşamaya, eşit yaşamaya hakkı vardır. NOKTA!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder