23 Haziran 2018 Cumartesi

İnsanlar hakettikleri yaşamı yaşarlarMIŞ!

Seçimlerde kimin kazanacağı ne beni çok üzebilir, ne de çok sevindirebilir. Çünkü ben kendimi kazanmış ve hayat boyu kaybetmeyecek bir potansiyele sahip. Haa, daha özgür ve daha iyi koşullarda yaşamayı elbette ister gönül ama kolaylıkları sağlayacak yönetimlerin olmamasından çok, çoğunluğun kendi geleceklerini düşünemeyecek olması asıl üzen şey olabilir ancak beni. Ama insanlar kendi ölçütleri çerçevesinde yaparlar seçimlerini ve iyi veya kötü yaşayacakları her şeyin de belirleyicisi kendileridir. Ben vaatçileri de suçlamıyorum; çünkü onlara fırsat ve cesaret veren çoğunluğun kendisidir. Şunu da biliyorum ki, çoğunluk kendisini düze çıkaracak yönetimleri de kabul etmez kendi ölçütleiryle uyuşmadığı için. Şunu da biliyorum ki tarihten, insanlar kendilerini özgürlüğe ve huzura kavuşturaak devrimleri de kabul etmez. Çoğunluğun özünde yoksa devrimsel bir iyileşme, gene eskiye dönülür. Geriye giden toplumlar var mesela; bu durumu sadece yönetimlerin sistemi ele geçirmesiyle açıklayamayız. Mesela benim özgürlüğümü gaspedecek bir zalim, geçici olarak gaspedebilir ve tam anlamıyla gaspedemez. Çünkü öz diye bir şey vardır kendini gerçekleştiremeden duramayan. Yaşam biçimleri de böyle işte ve toplumları da bireylerinin özü oluşturur. Bunu her şeye uyarlayabiliriz. Eğer eşcinseller özgür değilse, bu toplumun homofobisinden çok bireylerin kendisiyle-eşcisnellikle barışamamasıyla alakalıdır; bu da cahillikle alakalıdır. Kişi gerçekleri bilmezse, kendisni de bilmez, kendini bilmezse neyi müdafa edecek ki zaten? Mesela geriye giden bir toplum olarak İran örneği, Afganistan örneği. Çoğunluk çarşafa girmek istemeseydi, o çarşaflar yöneticilerin boynuna çoktan dolanırdı. Dediğim gibi üzüldüğüm şey kimin iktidar olacağı olamaz; ancak kişilerin gelecekleri ile ilgili olarak doğru karar verip veremeyecek olmalarıdır önemli olan. Kişiler nasıl karar veriyorlarsa da, o geleceği hakediyorlardır zaten. Yani insanlar hakettikleri yaşamı yaşarlarMIŞ!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder