16 Mart 2017 Perşembe

Yasalarda yok diye eşcinsel haklarına karşı mı çıkılır ayol!

Aha! Yukarıdaki fotoğrafta ben de varım. Ankara'daki ilk eşcinsel yürüyüşüydü sanırım..

Yasa nedir? Herkesin anlayacağı ve bildiğim dilden anlatacağım. Yasa, toplumda uyulması gereken hukuki kurallardır. Tamam da bu kurallar neye göre hazırlanmıştır, herkesi kapsamakta mıdır, insan haklarını gözetmekte midir? Konuyu uzatmayacağım ve direkt ilgili bölümden gireceğim. Bu yasalar eşcinselleri kapsamakta mıdır? Yani eşcinsellerin haklarını gözetmekte midir? Eşcinselliği kabul etmekte midir? Yasal zeminde kabul etmeMektedir reddetmese de. Çünkü yasalarımızda cinsel yönelime dair bir ibare yoktur. Var mıdır, varsa da ben bilmiyorum öyleyse. Wikipedia diyor ki, "Türkiye eşcinsel ilişkileri tanısa da medeni kanununda cinsel yönelim ya da cinsiyet yönelimi gibi bir ifadeye yer vermez ve eşcinsel çiftlerin birlikteliklerini yasal zeminde tanımaz.".

Türkiye'de milyonlarca eşcinsel olduğunu düşünün... Lütfen cahilleşmeyelim "Türkiye'de milyonlarca eşcinsel yoktur" falan diye. Çünkü eşcinsel ilişki yaşayıp da kendini eşcinsel olarak görmeyenlerin açık eşcinsellerle kıyaslanamayacak kadar çoğunlukta olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Adamlar, tüm adamlar eşcinselliği efemineliğe ve de pasifliğe indirgemiş durumda. Eşcinseller bile kendilerini bilmemekte, tanımamaktadırlar toplum baskısı yüzünden. Hal böyleyken, yani milyonlarca eşcinsel varken, dolayısıyla eşcinsellikle ilgili konular ve sorunlar varken, neden eşcinsellik yasal zeminde dile getirilmemektedir? Eşcinseller nefret saldırılarına ve nefret cinayetelerine kurban gitmekte iken, neden nefret suçları kapsamına alınmaz eşcinsellere yapılan saldırılar? EŞCİNSELLER İNSAN DEĞİL MİDİR? Beni, bizi, eşcinselleri Tanrı yaratmadı mı?

Eşcinsel karşıtlığının bilimsel hiçbir dayanağı yokken, sırf Lut Kavmi hikayesine veya manevi değerlere göre bir değerlendirme yapılarak yasal zeminde tanınması için çaba sarf edilmeMektedir? Çünkü erkek egemen yapının çıkarına ters düşmektedir eşcinsellik. Cinsiyetçilik bir ayrımcılıkken, neden bu ayrımcılık yapılmaktadır öyleyse? Maneviyat ve cinsiyetçilik bir insan hakkı olan  eşcinsel haklarının üstünde olabilir mi? İnsan, insanca yaşamadıktan sonra hangi değerin önemi olabilir ki? Ben doğuştan getirdiğim sevme hakkımı ifa edemedikten sonra, sen veya senin değerlerinin ne anlamı olabilir benim için? Tabi eşcinseller, heteroseksistler için ahlaksızdır, sapıktır, yoldan çıkmıştır, hastadır!; sonradan eşcinsel olduğu için düzeltilmelidir, tedavi edilmelidir falan!

Çıkarlar mı devreye girmektedir bu karşıtlıkta, cahillik mi; her ikisi de. Akıl var, mantık var; insanın yapısında olmasa, doğuştan olmasa, içinden gelmese, nefret edilmek veya öldürülmek için mi kendi cinsini sevecek? Kendiniz, kendinizi içinizden gelmeyen bir şeye zorlayabilir misiniz? Eşcinsel olabilir misiniz mesela heteroseksüel iseniz? Olabilirseniz, o zaman aslolan eşcinselliktir ve heteroseksizme uymak için siz heteroseksüelliği seçmişsiniz demektir.

Heteroseksist bir yasa hazırlayıp, bilimi gözardı edip herkesi heteroseksüelleştirmeye çalışmak ne insan haklarına sığar, ne vicdana sığar, ne de dine sığar. Din ve Tanrı adını falan nefretle yan yana anmayın günah diye lütfen. Din üzerinden eşcinselliğe bakış açınız çok mantıksız ve çelişkili. Yaratan ayrımcı mı da seni heteroseksüel, beni eşcinsel yaratıp lanetlesin; Sonradan olmuşsun diyorsanız da, buyrun olabiliyorsanız siz de eşcinsel olun. Bu kadar sığ ve cahilce düşünerek saçmalamayın, komik duruma düşmeyin. Kapasitesiz birini kandırabilirsiniz ama aklı başında birinin karşısında saçmalanış olursunuz bu şekilde eşcinsel karşıtlığı yapmakla.

Şimdi ben hislerime mi inanacağım, beni yok sayan ayrımcı yasalara mı? Adamlar zaten demiyor mu kendi ağızlarıyla "Eşcinsellik var ama biz muhafazakar demokratiğiz, iktidara sosyalistler gelince versin eşcinsellere haklarını..." diye? Yani bile bile ayrımcılık yapılıyor, bile bile insan hakları ihlal ediliyor, bile bile vicdanlar rafa kaldırılıyor, bile bile LGBTİ cinayetlerinde suça ortak olunuyor, bile bile halk da bu suça dahil ediliyor. Her eşcinsel cinayetinde, eşcinsel karşıtlığı yapan herkes suçludur. Öldürülen her eşcinsel cinayetinde sessiz kalanların parmağı da vardır. Vicdandan, dinden, Tanrı'dan bahsedenler nerede insanlığınız? Yasalarımız böyle diye işin içinden sıyrılamazsınız. O yasalarda eksiklik varsa, insanlık devreye girip ona göre yasa hazırlayacak iktidarlar seçilmelidir. Benim yapıma uygun olan bu, ben de bu yasa ve yasa hazırlayıcılarını destekliyorum derseniz, o zaman bunun adına ifade özgürlüğü, insanlık diyemezsiniz. Herkesin kendini kurtarıp, kendine benzemeyenleri ötekileştirmesini insanlıkla alakası yoktur.

Sen istediğin kadar ahlaksızlık de, sapıklık de, hastalık de, yasalarımızda yok de ama eşcinsellik diye bir gerçek var ve eşcinsellere hakları acilen verilmelidir insanın bir tane hayatı olduğu için. Senin benden bir üstünlüğün yok ki heteroseksüel olarak ayrıcalığın olsun, benim haklarım başka yüzyıllara kalsın. İnsan gerçekten, utanır diye düşünüyor cinsel yönelim ayrımcılığı yapanlar için. "Yasalarımız böyle bana ne, ben de eşcinsellere haklarının verilmeMesini destekleyebilirim." diye bir şey olamaz. Eşcinsellerin evlilik ve çocuk sahibi olma istekleri de bir haktır. Hak değil diyorsan, oturup düşünmen gerekir insanlık adına, insan olmanın yükümlülüklerini yerine getirmek adına.

Hollanda'da eşcinsellere evlilik hakkı veriliyor ama ahlaksız ilan ediyoruz onları eşcinsellere haklarını iade ettikleri için. Biz, yasalarımız izin vermiyor diye kabul etmiyoruz, gelenek-görenek diyoruz, din ve anane diyoruz... İran'da da eşcinseller sırf eşcinsel oldukları için idam ediliyor. Peki hangi yasaya inanacağız? Herkes kendini haklı görüyor. Ama eşcinsellere haklarını veren ülkelerde insan olan eşcinseller zarar görmüyorlar ve mutlular, insanlıklarını yaşayabiliyorlar ve o ülkeler hiçbir şey kaybetmiyor. Sen, onları ahlaksız olarak, bozulmuş olarak görüyorsun ama gerçekleri göremiyorsun ne yazık ki. Bir tane insan eşcinsel olsa dahi, onun insanca yaşamasından daha güzel bir şey olabilir mi?

Eşcinsel karşıtlığı yaparak güzel bir şey mi yaptığınızı sanıyorsunuz gerçekten? Ne kazanıyorsunuz; sevap mı Tanrı katında? İnsanların insanca yaşayamaMasından daha kötü bir günah olabilir mi? Kime zararı var eşcinselliğin, neye zararı var? Bırakın günahsa da kendileri çeksin cezasını öte dünyada. Hastalık diyorsanız, hasatalığın tanımını öğrenerek cahilliğinizi giderin önce. Eşcinseller kendilerini, sevgilerini gerçekleştirince mutlu olurlar aynı heteroseksüeller gibi, etraflarına da mutluluk saçarlar. Eşcinseller heteroseksüel evlilik yapınca falan sağlıklı bir evlilik hayatları olmadığı gibi, evlendikleri karşı cinsi de tatminsiz ve mutsuz ederler.

Niye ki bu inadınız eşcinsellik karşıtlığı konusunda? Heteroseksizmin kazanması da sizin zararınıza değil mi? Cinisyetçilikten ve ahlakçılıktan kim kazanmış, kim mutlu olmuş? Birazcık akıl ve mantık, insanlık ve vicdan penceresinden baksak etrafımıza, dünya hepimize daha güzel olacak.

Gerçekten eşcinsellik değil de, korkuya dayalı nefret olan homofobi çok yersiz ve sevgiyle tedavi edilebilecek, edilmesi gereken bir hastalktır. Eşcinsellik canlı tarihinden beri varolan değişitirilemez ve de hiç kimseye zararı olmayan bir gerçektir ama homofobi nefrete dayalı bir ötekileştirme olduğu ve de herkese zarar verdiği için bir hastalıktır. Eşcinsellik eşcinselliktir değiştirilemez ama homofobi sevgiye dönüştürülebilir.

Ben eşcinselliğe karşıyım ama homofobik değilim demek kadar samimiyetsiz bir şey olabilir mi? Homofobik sayılmak için illa ki eşcinsellerin idam edilmesini istemen gerekmiyor; onlara haklarının verilmesini istemeMek de bir homofobidir sen kendin kabul etmesen de, farkında olmasan da.

Eşcinsellik ne soyun tükenmesine sebep olur (kaldı ki eşcinsellik geniyle kadının doğurganlık geni aynıymış, yani eşcinsel genini çıkar canlıdan, kadın doğuramayacağı için al sana insan neslinin sonu), ne de heteroseksülelerin haklarını falan elinden alır. Siz de evlenin, eşcinseller de evlensin. Eşcinsellere evlilik hakkı verilince ne olacak? Tek bahaneniz fıtratınıza ters olması. Fıtrat nedir..? Senin yaradılış inancın... Ama benim de eşcinsellik gibi bir fıtratım var sen kabul etmesen de. Senin fıtratının benimkinden ne üstünlüğü var da senin ayrıcalıklı bir hayatın olsun?

Okuyalım, öğrenelim ve hayatın gerçeklerine biraz bilimsel yaklaşalım, manevi dünyamız bize özel kalsın ve her insan eşit ve özgür yaşama hakkına sahip olsun. Gerçek demokrasi bunu gerektirir. Demokrasinin muhafazakarı falan olmaz, kandırmayalım kendimizi. Ya muhafazakarlık vardır, ya da demokrasi. İkisi bir arada olursa inandırıcılığımız kalmaz. Özgürlüklerin kısıtlanması özgürlük mü olur ayol?!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder