6 Mayıs 2016 Cuma

Ahlaksız sayılan değil, asıl ahlakçı ve cahil eşcinseller eşcinselliğe kötü örnek oluyor


Bazı eşcinseller kötü örnek oluyor, homofobiyi daha da körüklüyor demek de ne oluyor... Cinsel yönelimin kişiliği, karakteri oluyorsa eğer, o zaman heteroseksüeller daha kötü örnek oluyor sayılmaz mı? Bazı heteroseksüeller, heteroseksüelliğe-cinsel yönelime kötü örnek oluyor diye bir şey var mı? Bu, sarı saçlılar, mavi gözlüler, şu ırktan veya bu milliyetten, şu dilden veya bu renkten insanlar kötü demek gibi bir şeydir. Cinsel yönelimin kişiliği, karakteri mi olur sayın seyirciler? Bir insanın kişiliği ve karakteri kötüyse, bunda cinsel yönelimin veya diğer eşcinsellerin ne suçu var? Bazı eşcinsellerin kişilik özelliklerini cinsel yönelime, eşcinselliğe indirgemek de içselleştirilmiş bir homofobi, kişinin kendisiyle barışamamasından dolayı başka eşcinsellerin davranışlarının kendi eşcinselliğini yansıtmasının yarattığı kaygısal bir tepkidir. O yüzden bazı eşcinsellerin olumsuz kişilik özelliklerine veya kişisel davranışlarına rağmen görünür olmaları, mükemmel kişiliklerine rağmen görünür olmayan eşcinsellerden daha takdir edilesidir. Çünkü eşcinselliğin kabulünü mükemmel gizli eşcinseller değil, hangi kişiliğe sahip olursa olsun görünür eşcinseller sağlayacaktır. Görünür olmayan bir şey ne kadar mükemmel olursa olsun kabul edilir mi, toplum içersinde yer bulabilir mi?Eşcinsellik, eşcinseller kötü diye reddedilmiyor ki, eşcinselliğe kötü gözle bakıldığı için reddediliyor. İnsanlar bir elin beş parmağının bir olmayacağını bilmiyorlar mı? Eşcinselin de iyisi de vardır, kötüsü de vardır. Kimse de bir eşcinsel kötü diye bütün eşcinsellere kötü gözle bakmaz, bakıyorsa da bakmamalı. Bu önyargı, yani bazı eşcinsellerin eşcinselliğe kötü örnek olduğuna dair yargı, sadece eşcinsellerin kendilerine karşı olan homofobisidir. Ben ayrıca ahlakçı, mükemmel, topluma anlayışına göre doğru bir eşcinsel olmak istemiyorum ki... Cinsiyetçi sistemin doğruları bana uymuyorsa, niye onun doğrularına göre eşcinsel olayım ki? Daha doğrusu sorunumuz sadece eşcineselliğin kabul edilmesi değil, bir eşcinsel olarak dayatmacı sistemden bağımsız olarak özgür bir eşcinsel birey olarak yaşayabilmek olmalı. O yüzden bazı eşcinsellerin ahlakçılık kesmesini, heteroseksist sistemin şablonunu kedine göstermelik olarak uygulamaya çalışmasını çok samimiyetsizce, çok iki yüzlüce buluyorum. Neymiş... Eşcinseller Onur Yürüyüşü'nde hayasızca soyunuyormuş, neymiş bazı eşcinseller cinselliklerini çok göz önünde yaşıyormuş... Sana ne? Sen dindar eşcinsel ol, ahlaklı eşcinsel ol, sımsıkı giyin güneşsiz kal, hatta hiç cinselliğini yaşamayan eşcinsel ol da turşusunu kur ama insanların nasıl yaşayacağına karşı hazımsızlık yapma, cinsel yönelimle kişiliğin, karakterin aynı potada değerlendirilemeyecek kadar ayrı şeyler olduğunu anlayamacak kadar cahillikler sergileme. İşte ben asıl bu cahil eşcinsellerin eşcinselliğe kötü örnek olduğuna inanıyorum!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder