7 Nisan 2016 Perşembe

İnsanlara sırf cinsel yöneliminden dolayı ayrımcılık yapan bir siyasi tavır olabilir mi?

Devlet bize eşcinsel olduğumuz için siyasi tavır takınıyormuş?

Ben asla kavgacı biri değilim; sadece haksızlıklara tahammül edemediğmden isyan ediyorum... Durduk yerde kimin tavuğuna kış demişim ki..? Problem olan ben değilim; haksızlıkları sineye çekenler...

Bugün spor dönüşü tam kapıdan içeriye girerken üst katlardan birinden üzerime su boca edildi... Zemin katta kaldığım için kapımın önüne araçları öyle sıfır şekilde park ediyorlar ki; içeriye girmemin mümkünatı yok... Sorun ne biliyor musunuz..? Üzerime su atılması veya içeriye girememem değil; insanların birbirlerine hiç saygılarının olmaması, kendilerini başkalarının yerine koyamamaları, dünyayı sadece kendilerinin etrafında döndürmeleri... Bu da koskoca bir ülke yapar. Nasıl bir ülke; insanlarının birbirilerine saygı duymadığı, birbirlerini düşünmediği bir ülke. Bir kere veya bir yerde karşılaşılan sorunlar değil ki bunlar... Dediğim gibi sadece benim başıma da gelmiyor. Sadece herkes sesini çıkarmıyor ve böylece sanki Halil kavgacıymış gibi bir durum ön algısı oluşuyor...

Bir eşcinsel olarak homofobi karşısında da sesimin çıkmasından doğal bir şey olamaz değil mi? Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun kurulması için yasa tasarısı mecliste kabul edilmiş ve yasalaşmış ama kanuna göre cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaşa dayalı ayrımcılık yasak olacakmış ama cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini kapsamıyormuş bu yasa. Hem de CHP ve HDP'nin ısrarlarına rağmen.

Neden..? Eşcinseller insan değil mi, transseksüeller insan değil mi? İnsan olmak için heteroseksüel mi olmak gerekiyor sadece? İnsan değilsek o zaman bizden vergi falan da almayın. Hatta karışmayın cinsel hayatımıza, bizi ötekileştirmeyin, hedef haline getirmeyin... Nasıl olsa insan olmadığımıza göre, istediğmiz şekilde yaşama hakkımıza da müdahale etmeyin. İnsan olmayanların ahlaksızlık yapmasına karışılır mı?! Ahlaksız demesini biliyorsanız, müdahale etmesini biliyorsanız; o zaman bizi homofobiye, transfobiye karşı da koruyun, yasalara geçirin bizi. Bu ne yaman çelişki demezler mi adama? DEMEZLER-MİŞ! ki, Bakanlarımızdan birisi açıklama yapmış bu konuda... Diyor ki...

“Hükümet olarak kanuna cinsel yönelim filan eklemeyiz. Bu siyasi tavrımız. Muhafazakar demokrat partiyiz. HDP ya da CHP iktidar olursa onlar ekler.”

E hani siz herkesin hükümetiydiniz? Siz sadece sizin tarafınızda olan yüzdelik kısımın mı hükümetisiniz, devletisiniz? Eşcinsellik diye bir gerçek var mı; VAR! Yok derseniz gülerler ki, siz de var olduğunu biliyorsunuz; sadece ahlakçılık üzerinden politka yapıyor oy topluyorsunuz. Eğer yaptığınız bu ayrımcılık yüzünden, tabanınız, "Eşcinseller de insan, onları da ayrımcılıklara karşı koruyacaksınız" deseydi, gene de "Biz muhafazakar demokratız, bizi eşcinseller ilgilendirmiyor" diyebilir miydiniz? Diyorum ya hep; "Bu ülkede insanlar için değil, ideolojiler ve çıkarlar için siyaset yapılıyor." diye. Beni kapsamayan, bir eşcinsel olarak beni kapsamayan bir Anayasa ve devlet anlayışı olamaz. Bu insan hakları ihlalidir ve devletler insan hakları ihlali yapamaz. Hangi anlamda demokrat olursan ol, bu demokrasiye aykırıdır. Ne demek, "CHP ve HDP iktidara gelirse onlar düşünsün eşcinselleri."? Böyle bir şey olabilir mi? Çok insanlık dışı açıklamalar bunlar. Bir insanı hiç kimse cinsel yöneliminden veya cinsiyet kimliğinden dolayı yok sayamaz. Bu vicdansızlıktır. Yok saymak, yok sayılan kesimin gözden çıkarılmasıdır, onların açık kurban haline getirilmesidir. Zaten LGBTİ'ler haksız muamalelere ve de saldırılara uğramıyorlar mı, cinayete kurban gitmiyorlar mı her geçen gün ülke muhafazakarlaştıkça? Bazı kesimlerin giderek daha fazla zarar gördüğü bir demokrasi, demokrasi midir? Sırf cinsel yönelimlerinden dolayı bazı kesimleri yok sayan bir siyasi tavır olabilir mi? Muhafazakarlık, insanın doğal yapısından üstün olabilir mi?

Bu da, yani eşcinsellerin heteroseksüellerle eşit görülmemesi muhafazakar partiyi destekleyen LGBTİ'lere kapak olsun.

Pardon... Bu ülkede hep muhafazakarla iktidar olursa, biz eşcinseller hiçbir zaman insanca eşit ve özgür bir şekilde yaşayamayacak mıyız? Devlet bize eşcinsel olduğumuz için siyasi tavır takınıyormuş? Diğer partiler düşünmeliymiş ya bizi... E, o partiler hiçbir zaman iktidar olamazlarsa, bazı kesimlerin insanca yaşaması hep ertelenecek mi? Çoğunluk yönetim mi, çoğulcu yönetim mi diye sormazlar mı insana? Demokrasinin gereği çoğulculuk değil midir?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder