28 Şubat 2016 Pazar

Eşcinsellerin tedaviye değil, homofobiden korunmaya ihtiyacı var

Haberiniz var mı..? Yarın iki eşcinsel tedavi ettirilmeye götürülecek..!

Heteroseksüel bir kişi kendini, eşcinsel bir kişiden üstün görüyorsa, ben o kişinin aklından, fikrinden, zeka kapasitesinden şüphe ederim. Çünkü heteroseksüellik de eşcinsellik gibi bir cinsel yönelimdir sadece; cinsel yönelimlerin de hissetme konusunda birbirinden üstünlüğü olamaz. Herkesin yapısına göre bir cinsel yönelimi vardır çünkü. Neye dayanarak heteroseksüellik yüceltilir de, eşcinsellik ötekileştirilir? Canlı yaşamında heteroseksüelliğin artısı nedir, eşcinselliğin eksisi nedir? Cinsel yönelim, insanın duygularını ve cinsel ihtiyacını gideren bir şeydir. Bu heteroseksüelde de böyledir, eşcinselde de. Haa, sen eşcinsellik hastalık, eşcinsellik ahlaksızlık, eşcinsellik sapıklık, eşcinsellik günah dersen... Bu da senin karakter olarak ne olduğunu gösterir ki, bunun da mantık çerçevesinde kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bu bir ayrımcılıktır düpedüz çünkü. 

Bakınız, eşcinselliğin hiç kimseye, ama hiç kimseye, kişinin ne kendine ne de çevresine bir zararı olmadığı gibi, kişinin kendini gerçekleştirmesinden dolayı hem kendi sağlığı açısından, hem de çevresine kişinin kendisini pozitif yansıtmasından dolayı faydalı bir şeydir. Eşcinsellik değil, eşcinsellik karşıtlığı yani homofobi zararlıdır; homofobi de hem eşcinsellere, hem de homofobik kişinin nefretinden dolayı psikolojik olarak kendisine zararlıdır.

Eşcinselleri aşağılayan heteroseksüeller, kendilerini gülünç duruma düşürmektedirler kapasitelerini sergiledikleri için. Evet, farklılıkları algılayamamak, dolayısıyla farklılıklardan nefret etmek kapasitesizliktir. İnsanlar da hayatın formülüne uygun olarak renklidir çünkü.

Hele din gibi herkesin kendini ilgilendiren manevi değerlere dayandırılarak nefret kusmak, ne insanlığa sığar, ne de dinin hoşgörü ideolojisiyle bağdaşır.

İnsanların sağlık güvencesi koca koca doktorların da eşcinselliğe hastalık demesi falan da, bunların nasıl eğitim aldıklarını sorgulatıyor insana. Biz gerçekten hastalık ve sağlığın daha ayırdında bile olmayan insanlara nasıl güveneceğiz? Hastalık fiziksel veya psikolojik bir anomali halidir. Eşcinsel yönelimin böyle bir durum yaratmıyor ki insanda.

Heteroseksizm maddi ve manevi unsurları alet ediyor kısaca cinsiyetçi çıkarlarına. Heteroseksizmin homofobisiyle hem egolar tatmin oluyor, hem de cepler doluyor. Gerçekten eşcinsellik lanetlenerek nefret ve paradan başka ne kazanılıyor? Hayır bu nefretle ne değiştirilmiş hem bugüne kadar? Eşcinsellik bitirilmiş mi?

Eşcinselliğin heteroseksüel ilişkiden doğan canlılara ait bir şey olduğunu bir anlayabilseydiniz? Doğanın yapısında olmasa, eşcinseller doğar mıydı? Sonradan olan bir şey olsa, herkes eşcinsel olmaz mıydı? Bir iradesizlik varsa, nefretine hakim olamayan homofobik heteroseksüellerde vardır. İnsan yapısında olmasa nefret edilmek için mi eşcinsel olacak?

Hayır, kime ne hem kimin cinsel yöneliminin ne olduğundan? Çocuğu siz doğurdunuz diye, o çocuk sizin istediğiniz gibi mi yaşamak zorunda? Rahatsız  oluyorsanız, reddedin evlatlarınızı da onlar da huzura ersin, siz de. Heteroseksüel oluncaya kadar çocuk yapın öyleyse! Ben doğurdum illa ki heteroseksüel olacak, benim istediğim gibi yaşayacak diye bir saçmalık olabilir mi?

Bu yazıyı niye yazdım..? Aileler hala tahmin edemeyeceğiniz kadar paralar ödeyerek, "eşcinselliği tedavi ediyoruz" diye şarlatanlık yapanlara çocuklarını tedavi ettirmeye çalışıyorlar. Bu konuda altını çize çize söyleyeceklerim var...
1. Bu şarlatanlar eşcinselliği nasıl tedavi ediyorlar; fiziksel olarak mı, psikolojik olarak mı? İlaç mı veriyorlar, eşcinseli cinsel yöneliminden nefret ettirmeye mi çalışıyorlar?
2. Din adamları nasıl tedavi ediyor eşcisnelliği çok merak ediyorum; okuyup üfleyerek mi, Lut Kavmi masallını terennüm ederek mi? Biraz akıl diyorum, biraz mantık diyorum, biraz sevgi diyorum, biraz insanlık, biraz vicdan diyorum...

Bu şarlatanların varolmasının iki sebebi var:
1. Homofobik bir dünyada yaşadığımız için, eşcinsellikten kurtulmak isteyen toplumsal bir zemin var.
2. Devlet bu şarlatanlara dur demiyor. Doğada canlı tarihinden beri varolan eşcinselliğin tedavi edilemeyeceğini devlet bilmiyor mu da bu şarlatanların nefret kusmalarına, eşcinselleri nefrete hedef göstermelerine sesini çıkarmıyor? Batı'da eşcinsellere karşı yapılan ayrımcılıklar nefret suçları kapsamında değerlendirilmektedir. Bu tür suçlara sessiz kalmasının sebebi geleneksel ve dini değerelere önem veren bir toplum olmamızdan mı? Oysa insanın doğuştan getirdiği özelliklerine paralel olarak insanca ve herkes kadar eşit ve özgür yaşamanın üstünde bir şey olabilir mi? İnsanca yaşamak herkesin hakkı değil mi?

Devlete sesleniyorum; eşcinselliği tedavi etmeye çalışan doktorlara ve hocalara dur desin. Bazı milletvekilleri de eşcinselliği hastalık veya ahlaksızlık olarak lanse edebiliyor. Bunlara da dur denilsin. Ahlak denilen şey cinsel yönelimde değil, kişinin karakterinde ve yaptıklarında aranmalıdır. Hastalık dediğimiz şey de cinsel yönelimde olsaydı, heteroseksüelliğin de tedavi edilmesi gerekirdi.

Lütfen kimse cinsel yönelimi, kişinin biyolojik cinsiyeti veya cinsiyet kimliğiyle karıştırmasın. Bir kişinin erkekliğinin veya kadınlığının cinsel yönelimiyle alakası yok. Eşcinsel bir kişi heteroseksüeller kadar erkek veya kadındır ve kendini gerçekleştirmesi için hiçbir eksiği yoktur. Aslında problem zaten eşcinsellerin ne olduğunda değil, heteroseksizmin kendi doğrularını herkese dayatamamasında. Heteroseksizm bireylerini cinsiyetçi sisteme koşulluyor, koşullanan bireyler de homofobiklik yapıyor işte. Neden yaptıklarını da bilemiyorlar.

Heteroseksizmin hakim olduğu bir kültürün devleti de homofobik olacaktır kaçınılmaz olarak. O yüzden eşcinselleri tanıyan ve koruyan yasanın çıkması, eşcinsellerin en büyük güvencesi olacaktır kendilerini savunmaları için. Eşcinselliği tedavi ettirmek suç sayılsa, hangi doktor eşcinselliği tedavi etmeye çalışır, hangi hoca okuyup üflemeye çalışır, hangi aile çocuğunu tedavi ettirmeye götürür. Gerçekten eşcinsellerin tedaviye değil, homofobiden korunmaya ihtiyacı var.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder