23 Mayıs 2015 Cumartesi

LGBTİ sözleşmesini HDP Denizli Milletvekili Adayı Perihan Üge de imzaladı


Bu hafta önemli toplantılarımızdan birini daha gerçekleştirdik çok katılımlı olarak (sanırım 40-50 kişi arasıydı) ve de HDP'den Denizli Milletvekili Adayı Avukat Perihan Üge'nin katılımıyla. Buradan da tekrar teşekkür ederim incelikli davranışı için Perihan Üge'ye. Tanışma faslı ve cinsel kimliklerin tanıtımından sonra bu yıl Denizli'de ilk defa gerçekleştireceğimiz Onur Yürüyüşü'nün ayrıntılarını konuştuk. Daha sonra HDP Milletvekili Adayı Av. Perihan Üge, partisinin tüzüğünde de yer alan LGBTİ'lere bakış açısını paylaşarak, LGBTİ haklarını desteklediğini ifade etti ve LGBTİ sözleşmesini o da imzaladı, hukuki olarak LGBTİ'lere yardım sözünü de verdi, bireysel olarak LGBTİ'lerle de ilgilendi. Bu akşam ayrıca İranlı mülteci LGBTİ'ler de, Avrupa'dan bir LGBTİ örgütünün belgesel çekimine Denizli'deki LGBTİ hareketine dair bizden birinin daveti için aramızdaydılar. Bu güzel akşam için tüm katılımcı dostlarımıza teşekkür ediyorum...

LGBTİ Sözleşmesi

- Ben aşağıda imzası bulunan milletvekili adayı olarak, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde milletvekili seçilmem halinde,

- Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği hakları da dahil olmak üzere tüm insan haklarının korunacağına ilişkin bir siyasi tutum sergilemeyi,

- Uluslararası insan hakları hukuku tarafından güvence altına alınmış olan LGBTİ (Lezbiyen Gey Biseksüel Trans ve İnterseks) haklarının tanınması ve bu kapsamda Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinden kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla TBMM'de çalışmalar yürütmeyi,

- Seçimlerden sonra başlaması öngörülen yeni anayasa yazım sürecinin şeffaf ve katılımcı olması için çalışmayı,

- Toplumsal yaşamın her alanında var olan cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığı görmezden gelen yasaların değiştirilmesi ve LGBTİ'lerin adalete erişiminin sağlanması için mücadele yürütmeyi,

- LGBTİ'lerin eğitim, sağlık, çalışma hayatı, barınma alanlarında dışlanma ve ayrımcılığa uğramamaları, bu alanlarda verilen hizmetlerden eşit biçimde yararlanabilmeleri için eşitlikçi sosyal politikalar geliştirmeyi,

- Siyasi temsilde ve katılımda eşitliğin sağlanabilmesi için, mensup olduğum siyasi parti içinde LGBTİ haklarını görünür kılmayı, LGBTİ'lerin siyasetin her kademesinde açık kimlikleriyle ayrımcılığa uğramadan yer alabilmeleri için gereken adımların atılması konusunda çalışmayı,


- Farklı siyasi partilerden LGBTİ haklarını savunan diğer milletvekilleriyle işbirliği yapmayı ve bu amaçla TBMM çatısı altında kalıcı bir yapı oluşturulması için öncülük etmeyi bu belge ile taahhüt ederim.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder