28 Aralık 2014 Pazar

Eşcinsel Müslüman olmaz!

İsteyen herkes Müslüman da olabilir, Hristiyan da... Dine inanmanın cinsel yönelimle alakası olamaz. Beyninde din noktası, inanç noktası varsa ve inanmaya ihtiyaç hissediyorsa, herkes bir dine mensup olabilir. Amaaa... Bir insanın herhangi bir dine mensup olup olamayacağı, o günün koşulları ve o gün dinin kimin hakimiyetinde olduğuyla alakalıdır. Din şu anda heteroseksistlerin elindeyse, heteroseksüelliğin en karşıtı olan eşcinsellik dinlerce kabul edilmez. Yani dinin esnekliğini, katılığını, cinsiyetçilik belirliyor diyebiliriz. O cinsiyetçiliğin adı da şu anda heterosekssitliktir ve sadece cinsel yönelim veya cinsiyet değil, heteroseksüelliğin çıkarına her türlü ayrımcılığı yapmaktadır. Cinsyetsizce yaptığı manevi güzellikler de vardır ama o savunular da zaten heteroseksistliğin, erkek cinsiyetçiliğinin aleyhine değil, lehinedir.

Peki eşcinseller ne yapsın diyebilirsiniz? Çelişmiyor mu kendilerini lanetleyen bir dine inanmaları? Eşcinsellerin dine inanması demek, eşcinselliğe karşıt olmak, heteroseksizmin eşcinsel karşıtlığını onaylamak, pekiştirmek, hatta desteklemek demektir. Evet "ben dine inanıyorum ve bile bile yanlış yapıyorum, günah işliyorum" demektir. Bunun mantıklı başka bir açıklaması olabilir mi? Zaten tabusal konularda mantık aramak da akıl işi değildir.

Eşcinsellerin de dine dahil edilebilmesi konusunda bir şeyler yapılabilir mi? Bu insanlığın demokrasi anlayışının gelişmesiyle mümkündür. Evet şunu diyor sayılırım; bir toplumda, bir kültürde, dine ne kadar bağımlılık varsa, o kadar geleneksellik, o kadar bağnazlık, o kadar antidemokratik bir durum vardır. Yaşam biçimleri dinden ne kadar bağımsızlaşırsa, farklılıklara da tolerans o kadar artar, zamanla farklılıklara da egemenlerin kendilerine ait olan özel alanlarının kapıları o kadar açılır. Bu da zamanla din gibi tabusal konuların etkisinin azalması demektir Batı'da olduğu gibi. O yüzden Batı ahlaksız ilan edilir ya. Çünkü bu esneklik, zamanla dinin etkisinin tamamen ortadan kalkacağının göstergesidir. Tamamen demokratik olacaklarının ifadesidir. Hayata bilimin, eğitimin hakim olduğunun göstergesidir. Kısaca heteroseksizmin etkisini yitirdiğinin, eşitliğin özgürlüğün geldiğinin göstergesidir. Heteroseksistlerin de işine gelmez tabi bu. Belki zamanla insanlar neyin faydalı neyin zararlı olduğunu öğrendikçe dönüşeceklerdir.

Dine inanan eşcinsellerin inanmalarının nedeni de, onların da yapılarıyla da alakalıdır, bir şekilde heteroseksizmin dışında kalmak istememeleriyle de alakalıdır. Ama heteroseksizm geleneksel toplumlarda şiddetli olduğu sürece, onların dine inanmaları, kabul edilmeleri konusunda işe yaramayacağı gibi, başta da dediğim gibi dinle eşcinsellik çelişeceği için, çünkü din onları lanetliyor, daha kimliklerini baltalayacaktır. Çünkü insanın kendisini reddeden bir şeye destek vermesi, kendisini yalanlamasıdır. Eşcinsellerin karar vermeleri gerekiyor şu aşamada; yapısal kimlikleri mi, egemen kültürel göre varolmaları mı? Her ikisi de bir arada olmaz. Ancak şöyle olabilir; o kültüre kendi kimlikleriyle katkı sağlayarak. İçinde yaşanılan kültüre eşcinselliği kabul ettirerek. Hayatta eşcinsel kimlikle açıkça varolarak. Önce kendimizi doğrulamamız gerekiyor kabul edilmek için, kültürel değerlere kendimizi kabul ettirebilmek için. Hem heteroseksist kültürel değerlerle varolacağım, hem de eşcinsel olacağım demekle olmaz bu işler. Kültürel dönüşüm sağlandıkça, dinsel dönüşüm de kendini gerçekleştirecektir. Daha açıkça din heteroseksistlerin tekelinden kurtulmuş olacaktır.

Evet açıkça da söyleyebilirim; din şu anda hümanist ve herkesi kapsayıcı değildir; belli bir kesime hizmet etmektedir. Ayrımcılık yaradılışta yoktur çünkü. Ve sen sonradan eşcinsel oldun demekle de işin içinden sıyrılamaz kimse. Hem eşitlikçi, hem özgürlükçü olduğunu savunacaksın, sonra da yaratıcı seni kabul etmiyor, sen sapmışsın diyeceksin. Sadece bağnazlık üzerinden fetva vermek, insanlığı ayakta tutan bilime tamamen karşı gelmektir. O zaman bilimden hiçbir şekilde faydalanmayacaksın. "Tıp heteroseksüelliği tek doğru kabul ediyor, eşcinsellik hastalık" diye bir şey var mı? Tabi heteroseksistlere göre eşcinsellik hem günah, hem de hastalık. Yani heteroseksistlere göre eşcinsellerin hiçbir çıkış noktası yok. Günahkar olduğuna da onlar karar veriyor, hasta olduğuna da. Oysa tutarlı hiçbir dayanakları yok. Var mı; tabu; eşcinsellik günahsa günahtır, hastalıksa hastalık! Demezler mi ADAMA "hastalık günah olur mu?" veya "günah olan bir şey hastalık olur mu?" diye.

Kısaca eşcinsel Müslüman olmaz, olursa da eşcinselliğinden vazgeçmesi gerekir ŞU AŞAMADA. Ve olmaması da gerekir eğer eşcinseller eşit ve özgür yaşamak istiyorlarsa. Eşcinseller din gibi heteroseksist unsurlarla varolmaya çalışırlarsa, eşcinsel karşıtlığı daha da acımasız olacaktır kendilerine karşı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder