26 Haziran 2014 Perşembe

Din ile eşcinsellik yan yana olmaz


Din ile eşcinsellik yan yana olmaz. Neden mi? En başta  heteroseksizmin varoluş dayanaklarını "değer" olarak nitelendirip dokunulmaz kılması bile din ile eşcinselliğin yan yana olamayacağının göstergesi. Hiç düşünmüyor musunuz din neden erkeklikten yana diye? Kimseyi rencide etmek istemiyorum inançlarından dolayı ama... Dinin ötekileştirdikleri "din böyle demiyor, din alet ediliyor" diyorlar ama "dini kim alet ediyor?" diye sormak gerek. Dini alet edenlerin bulundukları konum ne? İktidar olan onlar değil mi? Ötekileştirilenler, din kabul etmiyor denilenler iktidar olsalar, onlar da kendi çıkarlarına uygun ifade etmeyecekler mi dini?

Dinin bir ihtiyaç veya bir gerçek olup-olmaması değil tartışma konusu. Egemen cinsiyetlerin, kültürlerin dini kendi çıkarına uygun kullanması. Dünya üzerindeki ortak dinlerin kültürden kültüre farklı kullanıldığına şahit değil miyiz? Kültürler medenileştikçe, özgürleştikçe dini esnetiyorlar. Hatta bilimselleştikçe kültürler, insan haklarından daha üstün hiçbir şey olmuyor, din sadece kişisel bir inanç vazifesi oluyor, yani egemen güçlerin kendilerini haklı çıkarmak için sırtını dayadıkları bir şey olmaktan çıkıyor. Kültürler, yerinde saydıkça veya yobazlaştıkça da katılaşıyorl.

Eşcinseller, heteroseksizmin varoluş adına tabu olarak kullandığı din ile varolmaya çalışırlarsa hiçbir yere varamazlar. Böylece heteroseksizmin kendilerini daha kolay kabul edeceklerini mi sanıyorlar? Din ile varolmak şu aşamada eşcinsellerin kendilerine doğrulttukları silahtan başka bir şey değildir. Çünkü egemen güçler hala tabularla ayakta kalabilmektedirler. Ve en büyük güç dayanaklarını da yedirmezler eşcinsellere. Eşcinselleri lanetleyen tek büyük tabu din iken, eşcinsellerin insan hakları ile varoluş mücadelesi vermek yerine, kendilerini lanetleyen din ile kabul ettirmeye çalışmaları, eşcinselliğin en büyük karşıtı olan heteroseksüelliğe hiçbir şey anlatamayacak olmaları demektir. Sen heteroseksizme eşcinselliği kabul ettiremiyorsan, din ile varolmaya çalışman heteroseksizmi öfkelendirmekten başka hiçbir işe yaramaz.

Gerçekten eşcinseller din aracılığıyla manevi olarak tatmin olmak istiyorlarsa, onlar da kullanmasınlar o zaman dini. Evlerinde yaşasınlar dinlerini, evlerinde yapsınlar ibadetlerini. Kimse de dini görevleri yerine getirirken kafadaki cinsel yönelime bakmıyor ki. Ben bir eşcinsel olarak istedikten camiye de giderim, müslüman olarak da geçinirim. Kimse buna karşı çıkmaz. Heteroseksizme "müslüman eşcinseller de var" demenin anlamı ne olabilir? Aynı erkekliğin dinle varolması gibi, eşcinsellerin de dini taraflarını ön plana çıkarmalarını benzer bir cinsiyetçilik olarak görüyorum.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder