9 Mart 2013 Cumartesi

Din, eşcinsel nefretinin gerekçesi olabilir mi?

İnsanlığınız eşcinselliğe kadar mı?

Meksika Yüksek Adalet Mahkemesi, şaka yollu da olsa homofobik, yani eşcinselliğe karşı nefret içeren sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar vermiş. Çünkü bu sözler eşcinsellere karşı ayrımcılık amacıyla kullanılabilirmiş.

Bu kararda ve gerekçesinde anlaşılmayacak bir şey yok sanırım; "Eşcinsellere karşı nefret bir ayrımcılıktır. Ayrımcılık da ifade özgürlüğü olarak kabul edilemez."

Peki ülkemizde eşcinselleri cinayete hedef gösterecek boyutta nefret söylemlerine Devlet'in sessiz kalması nasıl açıklanabilir acaba? Devlet'in sessizliğinden değil mi zaten nefret söylemleri? O zaman Devlet vatandaşlarına eşit davranmıyor. Hatta eşcinselleri insandan saymıyor ki tanımıyor, korumuyor ve yasalarda eşcinselliği tanımlamıyor. Yani sadece heteroseksüelliği insanlıktan sayıyor. İyi veya kötü hayvanlar için bile yasa yapılıyor da eşcinseller için yasa yapılmıyor.

Gerçekten komedi gibi. Olabilir mi böyle bir şey? Bu kadar gerçeklerden, ciddiyetten uzak bir yönetim şekli olabilir mi? Benim cinsel yönelimime bakarak, kendisininkine benzemediği için beni yok sayıyor resmen. Kötü olarak var saysa bile "eşcinsellik suç" diye bir yasa çıkartır ve açık yüreklilikle insanların cinsel farklılıklarından dolayı ifadesini alır.

Sözde eşitlik anlayışına laf gelmesini istememesinden mi eşcinselleri var sayamıyor, eşcinsellerin katledilmesi için kasıtlı olarak mı var saymıyor? Bir anlamda sessiz kalarak görevi, homofobik olarak yetiştirdiği bireylerine devredip, işin içinden sıyrılıyor. Neye dayanarak? Eşcinselliği hastalık, ahlaksızlık, sapıklık, en önemlisi de günah saymaya dayanarak.

Ama bunların hiçbirini dile getiremiyor. Çünkü hiçbir gerekçesinin mantıklı bir açıklaması yok. Hastalığın tanımı belli, ahlakın tanımı belli, sapıklığın tanımı belli. Hastalık değil. Eşcinsellik ahlaksızlık olsa bile, eşcinselliği kabul edersin, hangi ahlaksızlık sınıfına giriyorsa da ona göre yargılarsın eşcinselleri. Ama var olan bir gerçeği yok sayamazsın. Sapıklık desen, sapıklık dediğin nedir ki? Kime ne yapıyor ki eşcinseller? İşin zarar boyutunu düşünürsen, zarar gören eşcinseller olduğu için, kimin sapık olduğu ortada. Günah mı dediniz? Demokrasiyle yönetilen bir ülkede insanlar günaha göre mi değerlendirilip yok sayılıyorlar acaba?

Nasıl bir anlayıştır, insanlıktır bu? Benim hangi deliğe girdiğim, hangi deliği nasıl kullandığım veya hangi cinsi nasıl sevdiğim, nasıl benim nefrete hedef gösterilmeme sebep olabilir? "Eşcinsellerin katledilmesi vaciptir, eşcinsellik hastalıktır, eşcinsellik sapıklıktır, eşcinsellik ahlaksızlıktır, eşcinsellik günahtır, eşcinsellik suç teşkil etmelidir" gibi nefret söylemleriyle eşcinsellerin hedef gösterilmesinin ayrımcılıktan başka bir açıklaması olabilir mi? Hem bu nefret söylemlerinde bulunanlar sadece sıradan vatandaşlar, bazı gazeteler veya yazarları değil ki, Devletin en üst makamlarındaki Milletvekilleri, Bakanlar... Yakın geçmiş zamanda bunun örneklerine şahit olduk, oluyoruz da, muhafazakar yapıdaki bir iktidar olduğu sürece de şahit olmaya devam edeceğiz.

Sırf cinsel yöneliminden dolayı insanları nefret söylemleriyle hedef haline getirip, onların katledilmesine sebep olmak nasıl bir ifade özgürlüğü olabilir? Eşcinsellikten nefret edenler buna karşıtlık diyorlar. Niye karşıtsınız? Eşcinselliği sevdiğiniz için mi, nefret ettiğiniz için mi? Bir şeyden nefret etmeseniz niye karşıt olacaksınız ki? Size bir zararı olsa karşıt olunmasını anlayabilirim. İnsan olan insan zararsız olan bir şeyi nefretle hedef göstermez. İlgilenmez, umrunda bile olmaz. Zararsız bir şeyi, bir durumu ölümcül hedef göstermenin nefretten başka bir açıklaması olamaz. Varsa mantıklı bir açıklaması buyrun, söyleyin. Tek bildikleri "din", tek bildikleri "eşcinsellik günah!"

Peki sizin inandığınız dininiz eşcinselliği, yani bir eşcinsel olarak beni kabul etmiyorsa, ben niye inanayım? Ben hayatta hiçbir şey için kendim olmaktan vazgeçemem ki? Hiçbir şey için sahtekar olamam ki? Acaba sizin inandığınız dininiz sahte de olsa "Heteroseksüel olun" mu diyor?

Gene tek bildikleri, TANRI'nın insanları kadın ve erkek olarak yarattığı. Eeee, ne olmuş? Biz de kadın ve erkeğiz. Eşcinseller de kadın ve erkekler? Tabi siz bilimsel düşün(e)mediğiniz için, her şeyi biyolojik-bedensel cinsiyete indirgiyorsunuz. Çıkıntı varsa erkektir, girinti varsa kadındır. Bir de bu bedensel cinsiyetlere, erkek egemen yapının çıkarlarına uygun toplumsal kimlik giydirdiniz mi, alın size tabusal cinsiyet kimlikleri kadınlık ve erkeklik.

Eşcinseller kadınlığa ve erkekliğe karşı değiller ki? Zaten nasıl karşı olsunlar? Bir birey kendini trans veya doğuştan bedenine uygun cinsiyetiyle, kadın veya erkek hissedebilir. Bunda bir anormallik yok. Biz sadece sevgimizi, aşkımızı kendi cinsimize duyuyoruz eşcinseller olarak. Bunun nesinden nefret edilebilir ki? Kime ne zararı var ki? Eğer bir şeyleri lanetleyecekseniz, öncelikle heteroseksizmin şiddetini, nefretini lanetleyin ve yasaklayın.

Ama ne gezer? Erkek şiddeti, erkeklik dışında her şeye müstehaktır. Gücünü nasıl koruyacak ki heteroseksizm? Ya fizksel güç ve şiddetiyle, ya da cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılığıyla. Din, ahlak, gelenek, hastalık hepsi de bahanesi heteroseksizme inananların. Yoksa "Her koyun kendi bacağından asılır" diyen heteroseksizm değil mi? Korumuyorsunuz, haklarını vermiyorsunuz, bari cahilliğe dayalı korkaklığınızın ifadesi eşcinselliğe karşı nefretinizi içinizde tutunuz. Eşcinsellerden kime ne zarar gelmiş de, niye bu nefret, bu hiddet, bu şiddet?

Heteroseksüellere bir sorum var. "Heteroseksüellik günah" dense, heteroseksüeller nefret söylemelerine hedef gösterilse, bu yüzdem şiddete, cinayete maruz kalsa ne düşünürdünüz? Hani inandığınız dine göre duyarlı, insancıl olunması gerektiğini savunursunuz ya, insanlığınız eşcinselliğe kadar mı?

Eşcinsellik bu kadar tehlikeliyse, milyonlarca eşcinselin arasında yaşıyorsunuz, neden eşcinseller birilerine zarar vermiyor öyleyse? Hep diyorum, aslında heteroseksistler cinsel yönelimin-eşcinselliğin ne olduğunu tam olarak bilmedikleri için, neye karşı olduklarını da bilmiyorlar, bilenler de eşcinselliğe değil de eşcinsellerin görünürlüğüne karşılar. Çünkü eşcinseller gizli oldukları sürece normal karşılanıyorlar, ne zaman eşcinselliklerini açıklayıp görünür eşcinsel oldular mı, hasta sayılıyorlar, sapık sayılıyorlar, ahlaksız sayılıyorlar, günahkar sayılıyorlar. Sözde de olsa heteroseksüel olacaksın. Tek istenen bu. Heteroseksist sistem devam etsin yani.

Avrupa'da, Amerika'da, hatta sosyo ekonomik olarak Türkiye'den geri kalmış ülkelerde bile homofobi nefret kapsamında değerlendirilip ayrımcılık suçu sayılırken, bizde ifade özgürlüğü olarak değerlendiriliyor. Güya biz eşit, özgür, demokratik bir ülkeyiz. Sırf sevgisinin farklılığı yüzünden bırakın ayrımcılığı, yok sayılıyorsa insanlar, o ülkede eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden bahsedilemez. Bahsedilebilir mi? "Eşitliği bazıları hak eder, bazıları hak edemez" denebilir mi? Bunun gerekçesi de din ve Tanrı gösterilebilir mi?

Eşcinsel karşıtlığının, nefretinin gerçekten dinden başka mantıklı bir gerekçesi, dayanağı var mı? Din de bir insandan sırf cinsel yöneliminden dolayı nefret etmek için gerekçe sayılabilir mi? Sakın dini inançlar da mı sadece heteroseksüellere hizmet ediyor? Dine ya heteroseksüellerin çıkarına uygun şekilde inanacaksın, ya da dinsizsindir! Tıpkı eşcinseller hakkında düşünüldüğü gibi. Hani her insanın Müslüman doğduğuna falan inanıyorlar ya, onlara göre onlar gibi olmayanlar yoldan çıkmış oluyorlar galiba!

Eşcinseller haksız ve suçsuz yere ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmakta, cinayete kurban gitmekte. Eşcinsel karşıtlığı öyle masum bir tasvip etmeme hali değil ki, saldırganlar, katiller, ayrımcılık yapanlar, ifade özgürlüğü bahanesiyle Devlet'in de sessiz kalarak meşrulaştırdığı eşcinsel nefretiyle beslenmektedirler. Eşcinseller birilerine bir şey yaptığı için değil, eşcinsel karşıtlarının eşcinselleri nefretle hedef göstermesinden dolayı kurban edilmektedirler. Çünkü o nefret söylemleri edildiği yerde kalmamaktadır. Amaç da zaten eşcinsellerin yok edilmesi değil mi? E o zaman bazı insanların-eşcinsellerin yok edilme planı nasıl suç teşkil etmez ki?

Eşcinsellerin de normal insan olduklarının bilincinde olan toplumlar mı sağlıklı demokrasilerdir, sırf cinsel yöneliminden dolayı insanların katledilmesine seyirci kalan bizim gibi kendilerinin demokratik olduğunu iddia eden toplumlar mı? Kimse bana bu ülke de herkes eşit diyemez, ki kağıtüzerinde-yasalarda bile tanınmıyor eşcinseller. İnsan kendisi olamadıktan, kendini doğasına-yapısına uygun ifade edemedikten sonra eşit sayılmaz ki. Benim doğamı, ne olduğumu ve ne yapmak istediğimi, nasıl yaşamam gerektiğini de benden başka kimse daha iyi bilemez. Herkes heteroseksüel değil, heteroseksüel olmak zorunda da değil. Ama heteroseksüeller eşcinsellerin varlığına saygı göstermek zorundalar. Zaten farklılıklara saygı göstermeyenin tabiata inancı olamaz!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder