2 Mart 2016 Çarşamba

Disiplin

Disiplin bazen sıkı-cı ve baskıcı bir uygulama gibi gözükse de, hayata ivme kazandıran ve hayatı kolaylaştıran, akabinde hayatı güzelleştiren, başarıyı getiren, düzeni sağlayan unsurlardan biridir.

Disiplini algılayış şekli yapıdan yapıya ve kültürden kültüre değişebilir...

Tarihte uygulamaya ceza mahiyetinde başlamış disiplin.

Disiplin toplum içersinde medeni olmayı sağlar bence en önemlisi.

İnsanı sosyoekonomik anlamda geliştirir...

Empatiyi ve eşitliği sağlar... Çünkü disiplin sayesinde insanların bencilliğinin önüne geçilir...

Disiplin sayesinde kısaca kargaşa ortadan kalkar ve bu da çatışmasız ve huzurlu bir hayat sağlar. Kavga insanın haklı bir dayanağının olmamasının kaba ifadesidir çünkü. İnsanın haklı bir dayanağının olmadan üste çıkmaya çalışmasının sebebi, disiplinsizliğin getirdiği bir cahilliktir. Cahil insan da neyin nereye varacağını kesitrmeden davranır...

Disiplinin güzellikleri çoğaltılabilir de çoğaltılabilir ama ben insan yaşamında her gün karşılaştığımız olumsuzlukların disiplinsizlik kaynaklı olduğuna dikkat çekmek istedim sadece bu yazımla. Yazıyı yazmama sebep olan disiplinsizlik örneğini de nezaketen yazımdan çıkardım...

Hayatın her alanında hedefe ulaşmayı kolaylaştıracak ve sağlayacaktır disiplin. Özellikle hukuk ve adaletin tam uygulanamadığı toplumlarda, insanların haksızlığa seslerini yüksek sesten çıkarabilmeleri için, örgütlenmelerdeki başarıyı getirecek 1 numaralı unsurdur disiplin...

Benim hayatım disiplin üzerine kuruludur. Hep bir plan vardır, hep bir yaptığım şeylerin her şeye rağmen sürdürülebilirlik, devamlılık sorumluluğu vardır. Yaptıklarım belki başarılı şeylerdir, belki başarısız ama hiç yarıda bırakmam diyebilirim, hiç vazgeçmem, hiç pes etmem... Başarısızlığa uğrasam da koşuyu yarıda bırakmam... Ben hayatta sadece zaman problemi yaşarım; onun dışında hep uğraşmak durumu olduğu için yapımda, süreklilik de beraberinde geliyor. Neticesinin de başarı veya başarısızlık olması ikinci plandadır. Disiplin belki de sürekli uğraşmakla, didinmekle, tembel olmamakla alakalı bir şey... Disiplin bir anlamda insanları hayata dahil etmek gibi bir şey. Çünkü insanlar hayata veya o şey ne ise dahil olmayınca veya dahil oldurulmayınca, disiplinsizlik ortaya çıkıyor, kargaşaya neden oluyor işte.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder