17 Ocak 2016 Pazar

LGBTİ'ler heteroseksistlerden daha kuralcı

Eşcinseller, transseksüeller bile cinsel kimlikleri erkekliğe ve kadınlığa indirgemeye ne kadar meraklılar? Yani bir biyolojik cinsiyet olsun, bir de bunlara uygun kadınlık ve erkeklik olsun... Hem toplumun cinsiyetçiliğinden şikayetçi olurlar, hem de bu cinsiyetçiliği kendi şablonmatiklikleriyle pekiştirirler. Bugünlerde Ankara'da queer-fest film etkinliği var. Önce queer ne demektir iyice bir özümsemek gerekiyor ki, LGBTİ mücadelesi hakkıyla yapılabilsin.

Oueer için Wikipedia'da diyor ki...
"Cinsiyetlerin ve cinsel yönelimlerin tanımladığı kimliklerin baskıcı olduğunu ve bunların -kimlik politikası yapanlarca- sınırlarının çizildiği kadar sabit ve net olmayabileceğini iddia eden queer teorisine işaret eder.
Queer teori ne olduğuyla değil neye karşı olduğuyla kendini ortaya koyar. “Normal”i, normalliği kuran normların kuruluş ve işleyiş yapısını sorgular. Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsel pratiklerle ilgili her tür etikete, dolayısıyla da kimlik ve cinselliğin üzerine kurulduğu “apaçık” her tür kategoriye karşı durur. Toplumsal cinsiyetin de içinde bulunduğu (kadınlık/erkeklik) ikili düşünce yapılarına, bu yapıların beraberinde getirdiği uyumluluklara (kadın, kadın gibiyse erkeğe arzu duyar) karşı, cinsiyet/toplumsal cinsiyet/cinsel yönelim kimliklerinin hiçbirinin “doğal” olmadığını, tarihsel, kültürel ve toplumsal olarak kurulduğunu ve dolayısıyla da iktidar ilişkilerinden bağımsız düşünülemeyeceğini savunur. Bu bağlamda, ana soruları cinsel kimliğin inşası, bu kimliklerin nasıl düzenlendiği ve bu kimliklerle özdeşleşmelerin bizi nasıl mümkün kıldığı ve kısıtladığı etrafında yoğunlaşır. İlk olarak akademik çevrede ortaya atılan bu teoriyi zamanla benimseyen kişiler şu an kendilerini -cinsiyetlerden ve cinsel yönelimlerden bağımsız şekilde- "queer" demektedir. Queer bireyler heteroseksizme ve heteronormativiteye karşı politik bir tutum alan bireylerdir."

İşte bu queer-fest film etkinliğinden bir katılımcı ve benzer düşüncedekiler, benim cinsel kimlik tanımlamalarımı çok muğlak bulmuşlar. Özellikle interseks tanımımdaki cinsiyet kimliği belirsizliği cinsiyet kimliği tanımlamalarına aykırıymış. Neymiş; interseksler kendilerini illa ki erkek veya kadın hissetmek ve tanımlamak zorundalarmış. Bir çok yerde benim de ifade ettiğim gibi tanımlar mevcut oysa.

Ben,
İnterseks: Bilindiği üzere sadece biyolojik anlamda çift cinsiyetlilik değildir. Kişinin duygusal anlamda da hem erkek, hem de kadın özelliklerini taşımasıdır.
demiştim ve benzer başka bir tanımlamada da...
"İnterseks olmak, o kişinin biyolojik cinsiyet karakteristiğiyle ilişkilidir. Ancak o kişinin cinsel yöneliminden ve cinsiyet kimliğinden bağımsız bir olgudur. İnterseks bir kişi heteroseksüel, eşcinsel, biseksüel veya aseksüel olabilir. Ve kendini kadın veya erkek veya her ikisi birden olarak tanımlayabilir. Ya da hiç birisi olarak tanımlamaz. Bu, o kişinin tercihidir."
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi’nin bildiri metninden...

Daha önce de, intersekslerin kendilerini bir cinsiyet kimliğine hapsetmelerinin neticesinde ileride yaşadığı sıkıntılarla alakalı istatistiki verilere dayalı yazılar okumuştum ve son dönemlerde de interseksler ne bedenlerine takıyorlar kafayı, ne de cinsiyet kimliği olarak bir gruba ait olmaya. Takan da taksın gene, karışan kim? Ama böyle kategorisizlik, muğlaklık, fluluk diye de bir şey var artık günümüzde özgürlük paralelinde.

Bir de neden kadın eşcinsellere lezbiyen demişim. Hem fluluğa karşılar, hem de kategorik isimlendirmeye. Kadın eşcinseller kendilerini lezbiyen olarak tanımlamıyorlar mı; yanlış bir şey mi söyledim, yoksa yanlış bir şartlanmayı pekiştirdim mi? Ayrıca ifade ettiğim üzere de, benim yaptığım kimlik tanımlamaları, toplantılarımızda kimlik tanımlamalarını her toplantı başında yapmamızın, insanların bu konudaki bilgi eksikliklerini gidermede önemli bir unsur olduğuna dikkat çekmek amacıyla, oluşumumuzun yaptıkları ve yapacaklarına dair kendini anlatan küçük bir broşürün parantez içi ayrıntısıydı. Çünkü her kimliği zaten uzun uzun yazılarımda anlattım ve anlatmaya devam ediyorum.

Neymiş Türkiye'nin en büyük şehrinin LGBTİ'si ve ... hanım interseksliği kadın ve erkek olarak tanımlıyormuş, benim tanımlamalarım çok yanlış ve cinsiyetçiymiş, vesaire... Sanki intersekslerin hissetmek istemediği cinsiyet kimliklerini ben hissettim de, interseks ve diğer kimlik tanımlamalarını ben kafama göre yaptım, kadın eşcinsellere de sadece ben lezbiyen diyormuşum gibi. Sen de yap kimlik tanımlamalarını, değiştirebileceksen günümüz özgür kimlik anlayışlarını değiştir, beni de sinirlendireceğine okuma yazdıklarımı olsun bitsin.

Not: Hep queer'in kafa karıştırdığından dem vurularak queer gözardı edilir. Oysa queerce düşünmeden, heteroseksizmin LGBTİ'lere dayattığı cisiyetçiliği aşmak hiç de mümkün olmadığı gibi, heteroseksizmi devam ettirmek olacaktır queersiz bir mücadele. Queer, heteroseksizmin dayattığı cinsiyetçi kadın erkek anlayışının dışında da kimliklerin olabileceğine işaret eder. İnsanlar illaki de kadın veya erkek olmak ve bu doğrultuda yaşamak zorunda değil ki. Mesela benim yaşama biçimimi belirleyen cinsiyet kimliğim değil ki... Ben Halil olarak yaşıyorum. Yapmak istediklerimde de cinsiyet kimliğimin erkek veya kadın oluşu ne avantajlı, ne de dezavantajlı; toplumun cinsiyetçilik doğrultusunda zorlukları ve kolaylıkları olabilir ama ben hayatımı cinisyetçi bazda yaşamıyor ve yaşamak istemiyorum ki... Toplumsal cinsiyet kurallarının şekilllendirdiği cinisyet kimlikleri bizi asla özgürleştirmeyecektir. Çünkü bunlar bize heteroseksizmin dayattığı kimliklerdir. Ha doğuştan getirdiğin biyolojine göre erkek veya kadın olmuşsun, ha trans erkek veya kadın olmuşsun, ha interseks olarak erkek veya kadın olmuşsun. İnsan kendini ne hissediyor veya hissetmiyorsa o dur ve bunu kuralcı bir şekilde ifade etmek zorunda değildir. Bir de erkeklik veya kadınlık eşcinsellik gibi toplumun reddettiği queer bazında farklı bir kimlik değil ki, kabul edilinciye kadar sahip çıkılsın. Ne olacak ki kadın olsan, erkek olsan..?!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder