27 Ocak 2016 Çarşamba

Eşcinsellik hastalık mı dediniz; hastalık nedir, eşcinsellik nedir..?


Ailelerin hala eşcinsellik hastalık diye çocuklarını tedavi ettirmeye çalışmaları, homofobiden başka bir şey değildir; yani eşcinsellikle, doğanın gerçekleriyle barışamamak, dolayısıyla eşcinsellerden nefret etmektir. Aslında eşcinselliğin hastalık olmadığını biliyorlar; sadece doğayla inatlaşıyorlar heteroseksizme karşı dik durabilmek için. Hastalık nedir..? Bedensel ve ruhsal rahatsızlık. Eşcinseller eşcinseliz diyene kadar neden hastalık tanısı koyulmuyor o zaman eşcinselliğe? Tek gerekçe eşcinsellerin dürüst olmaları mı? Eşcinsellik bir cinsel yönelimdir heteroseksüellik gibi ve kişinin sağlığı açaısından kendini gerçekleştirmesi kaçınılmazdır. Eşcinseller eşcinselliklerini yaşayamazsa ancak o zaman hasta olurlar. Sevgiden, sevmekten kim zarara görmüş ki..? Ve insan ancak yapısına uygun sevebilir. Hastalık olan ve tedavi edilmesi gereken de gerçeklerle yüzleşememek ve bu yüzden eşcinsellikten nefret etmektir ve tedavi edilmesi ve edilebilecek konumda olanlar da eşcinsellik karşıtları, homofobiklerdir. Doktorların işi de aileleri, eşcinselliğin hastalık olmadığı, heteroseksüellik gibi bir cinsel yönelim olduğu konusunda ikna etmek olmalıdır. Doktorlar eşcinselliğe niye hastalık diyorlar; çünkü eşcinselliğin hastalık olduğuna inanmak isteyen ailelerden bu konuyla ilgili maddi çıkar sağlama durumu söz konusudur. Eşcinsellik 1973 yılında Amerikan Psikiyatri Derneği (APA), daha sonra da 199O'da Dünya Sağlık Örgü-tü'nün (WH0) kararıyla psikiyatrik tanı sınıflamalarından tamamen çıkarıldı. İnsanlardan dayanaksız bilgilerle maddi çıkar sağlayan doktorlar derhal cezalandırılmalıdır. Çünkü insanların umutlarıyla oynamak hem hukuki olarak hem de vicdani olarak bir suçtur. Eşcinselliğin hastalık olduğunu ve tedavi edebileceklerini söyleyen doktorlar kafası karışık insanların ceplerine göz dikeceklerine, sıkıyorsa bilinçli eşcinselleri tedavi etmeye çalışsalar ya... Var mıdır dünyada bir tane bile eşcinselliğin hastalık olduğunu söyleyip de beni tedavi edebileceğini iddia edebilecek bir doktor? Aldığı o diplomayı yırtmak zorunda kalır!

Türkiye Psikiyatri Derneğinin bu konuyla ilgili bir açıklaması mevcuttur...

"Eşcinsellik biseksüellik ve heteroseksüellik gibi insanda tanımlanan üç yönelimden biridir. Her şeyden önce bir hastalık değil yönelim farklılığıdır. Eşcinselliğin bir hastalık olduğu yaklaşımı 40 yıl önce terk edilmiş ve psikiyatrik hastalık tanı listelerinden çıkarılmıştır. Uluslararası ve ulusal hekim örgütlerince eşcinsellik heteroseksüellik gibi sağlıklı bir durum olarak kabul edilmektedir.

Yönelim bireylerin tercihleri ile oluşan bir durum değildir. Bu nedenle eşcinsellik bir cinsel tercih değildir. Kişinin iradesinden bağımsızdır. Cinsel gelişim sürecinde çoğunlukla ergenlikte birey tarafından fark edilir. Biyolojik ya da sosyal belirleyicileri ne olursa olsun yönelim kişi tarafından ya da tedavi ile değiştirilebilir bir durum değildir. Bununla birlikte bir çok toplumda eşcinsellik ile ilgili olumsuz yargılar, yanlış cinsel inanışlar bulunmaktadır. En yaygın olanlarından biri de eşcinselliğin hastalık olduğu yanlış inanışıdır. Olumsuz yargılar sonucunda toplumda ötekileştirme aracı olarak kullanılmakta, eşcinsel bireyler cinsel yönelimleri nedeniyle ayrımcılığa uğramaktadır. Demokrasi ve özgürlüklerin gelişmesi ile eşcinsel bireyler de çeşitli haklara kavuşmuşlardır. Ancak halen bir çok gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkede eşcinsellik gayri ahlaki kabul edilmekte, eşcinseller ağır sosyal ve hukuki baskılara maruz kalmaktadırlar. Bu açıdan eşcinsellerin yaşadığı ayrımcılıkla mücadele, insan haklarının gelişimi açısından ayrı bir öneme sahiptir. Toplumun bir kesiminin yani eşcinsellerin tedavi edilmesi gereken hasta grubu olarak tanımlanması bir insan hakkı ihlalidir."

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder