3 Haziran 2015 Çarşamba

Ameliyatla kadın oldu, gene kadınları seviyor... Trans eşcinsellik...


Heteroseksist dünyada farklı cinsel kimlikler kafa karıştırabiliyor...
Özellikle de trans eşcinseller çok kafa karıştırıyor...
Örneğin bir erkek ameliyatla kadın oluyor ve kadınları sevmeye devam ediyor...
İnsanların kafasında direkt şu düşünce şekilleniyor...
Kadınları sevmeye devam edecektin, neden kadın oldun...
Anlatamıyorsun ki tek tip cinselliğe şartlanmışlara doğanın farklı gerçeklerini...
Cinsiyet kimliğinin ve cinsel yönelimin birbirinden ayrı olduğunu...
Bilmiyorlar...
Öğrenmek gibi niyetleri de yok...
Onlara göre tek bir doğru var, gerisi yanlış...
Belki kendileri bile, kendilerine dayatılan tek tip cinselliğe uymuyorlar ama bunu bile araştırma ihtiyacı hissetmiyorlar...
Yaşadığı cinsellikten hiç zevk almamasına rağmen, kendi cinsel kimliğini sorgulamayanların bile çoğunlukta olduğu bir dünyada yaşıyoruz..
Niye homofobik ve transfobik bir dünyada yaşıyoruz;
çünkü insanlar kendilerini keşfedip kendileriyle barışmadıkları için, kendilerine benzeyen doğal farklılıklara düşmanlar...
Kendileriyle barışmış farklılıklarda, direkt kendi küslüklerini görüyorlar ayna gibi...
Ayna onların gözüne gözüne yansıtıyor gerçekleri...
Yoksa insan bastırdığı bir gerçeği olmasa, niye farklılıklardan nefret boyutunda rahatsız olsun ki..?
Eşcinsellik veya transseksüellik kime ne yapıyor ki..?
Eşcinsellik bir cinsel yönelimdir kişinin kendi cinsine eğilim duyduğu...
Cinsiyet kimlğiyse, kişinin kendini hangi cinsiyette hissettiğidir; kadın mı, erkek mi hissettiği...
İnsanlar zannediyor ki, bir insan erkek bedeninde doğduysa erkektir, kadın bedeninde doğduysa kadındır...
Oysa koşullanıldığı üzere, erkek bedeninde erkek, kadın bedeninde kadın cinsiyeti olmayabilir...
Açıkçası penisli kadınlar, vajinalı erkekler olabilir...
Bedeniyle barışamayan transseksüeller bedenlerini cinsiyet kimliklerine uydurabilir...
Ama alışıldığı üzere kadınlık ve erkekliğin aksine, bazı insanlar da hissettikleri cinsiyet kimliklerine uymayan bedenlerinden rahatsız olmayabilirler...
Yani penisli kadınlık veya vajinalı erkeklik rahatsız etmeyebilir bazılarını...
Gelelim asıl kafa karıştıran trans eşcinselliğe...
Bunun en güzel örneği Kim Kardashian'ın üvey babası 65 yaşındaki Bruce Jenner...
Üç evlilik yapmış ve çocukları var...
Biraz geç bir geçiş ameliyatı olsa da, aslında çocukluğundan beri kendini kadın gibi hissediyor...
Ama bu demek değil ki erkeklerden hoşlanıyor cinsel yönelim olarak...
Hayır...
Cinsiyet kimliği kadın ama, yani erkek bedeninde bir kadın ama, cinsel yönelimi gene kadınlara...
Yani eşcinsel diyebiliriz....
Yani kadın olduktan sonra da kadınlardan hoşlanmaya devam edecek...
Çünkü onun sorunu cinsel yönelimle alakalı değil, cinsiyet kimliğiyle...
O hep kadınlardan hoşlanmış ve erkek bedeninden kurtulup kadın bedenine geçince de kadınlardan hoşlanmaya devam edecek...
İşte bu durumda, "kadınlardan hoşlanmaya devam edecektin, niye bedenini değiştirdin" sorusu anlamını yitiriyor...
Trans eşcinseller, düz cinsel kimlik algısını ters yüz eden kimlikler...
Toplumsal cinsiyetin biyolojik cinsiyete endekslendiği cinsiyetçi dünyada, cinsiyet kimliğinin cinsel yönelimden bağımsız olabileceğinin en güzel örnekleri...
Ama heteroseksist dünyada, daha bütün cinsel kimlikleri, sadece toplumsal cinsiyete göre ayarlamaya çalışıyoruz...
Biyolojik yani bedensel cinsiyete bakıp, toplumsal cinsiyet algımızı, yani erkeklere ve kadınlara biçtiğimiz rolleri, ona göre şekillendiriyoruz...
Biyolojik cinsiyetin erkekse, toplumun erkekliğe verdiği rolü yerine getirmek zorundasın, kadınsan toplumsal bir kadın olmak olmak zorundasın..!
Toplumsal cinsiyete uygun bir cinsel yaşamla da mutsuz oluyoruz, mutlu olmaya çalışarak kendimizi kandırıyoruz...
Bu yüzden hayatlarımızı feda ediyoruz heteroseksist dünyaya...
Bırakın insanlar nasıl mutlu olacaksa öyle yaşasın...
Penisli kadınlar veya vajinalı erkekler olsun...
Bedenlerinden rahatsız olanlar da geçiş ameliyatlarını olsun...
Ve...
İçlerinden nasıl geliyorsa öyle sevsinler...
Sevgiden bahsediyoruz ama insanların özgürce sevmesine izin vermiyoruz...
İnsan içinden geldiği gibi sevemeyecekse, sevmenin ne anlamı olabilir ki..
Biraz akıl ve mantık çerçevesinde düşünülebilse, heteroseksist bir dünyada, insanların ayrımcılığa maruz kalmak için, topluma göre farklı ama doğaya göre normal olan kimliklerde ısrar etmeyeceği anlaşılabilir...
İnsan dışlanmadan yaşamak varken, niye böyle bir riski göze alsın ki...
Demek ki herkesin yapısı farklı ve ona göre yaşama gerçeği var...
Bruce Jennis'i ailesi desteklemiş transseksüellik konusunda...
Burada doğru ve de ahlaklı olan gerçeklere saygı duymak mı, gerçekleri reddetmek mi..?
İnsanların biraz empati kurarak, insanlık anlayışını iyi analiz etmesi gerekiyor...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder